Konferenser

Under projekttiden arrangerade SocialAktion två stora konferenser: Fattigdomskonferensen den 13 september 2013 och Arbetsmarknad & Funktionshinder den 22 maj 2015.

Fattigdomskonferens, ur barnens perspektiv

Fattigdomskonferensen samlade runt 250 deltagare och gick av stapeln i Göteborgs universitets anrika aula. På agendan stod fattigdom utifrån barns perspektiv. Under dagen bidrog såväl forskare som praktiker och personer med egen erfarenhet av att leva i fattigdom bidrog till att belysa ämnet. Författarinnan Susanna Alakoski resonerade om frågan utifrån sin bok Oktober i Fattigsverige, sociologen Stina Fernqvist från Uppsala universitet berättade om barns egna strategier och Katarina Thorén, lektor vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet beskrev effekterna av nedmonteringen av välfärdssystemet. Sara Azzazi från Fryshuset i Göteborg förmedlade röster från barn till ensamstående mammor och Gabriella Mattsson, socialarbetare i Stockholm, beskrev tankarna bakom nätverket Nu bryter vi tystnaden.Dagen avslutades med ett samtal mellan journalisterna och författarna Susanna Alakoski, Ami Lönnroth och Mattias Hagberg. Konferensen genomfördes i samarbete med Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Den spelades in av UR och visas på Kunskapskanalen i oktober 2013. Fram till 1 juli 2018 går det också att se konferensen via UR:s hemsida.

Arbetsmarknad & funktionshinder arrangerades i samarbete med DHR Göteborgsavdelningen, en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga. Erfarenhetsexpertis stod i fokus och under dagen dryftades frågor om hinder och möjligheter inom arbetslivet vid olika typer av funktionsnedsättningar. Under dagen presenterades resultat från de fokusgrupper som SocialAktion och DHR samlat under våren 2015 och som diskuterat hur arbetssökande med fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar upplevt stödet från Arbetsförmedlingen samt erfarenheter av diskriminering i arbetslivet. Sari Nykvist från DHR i Stockholm pratade om normer och värderingar kring olika funktionssätt och om att rikta fokus mot tillgångar. Vi visade även klipp från filmen Att se bortom hindren som skildrar rörelsehindrade i arbetslivet, och NSPHiG:s brukarcoacher Mary-Anne Jacobsson och Therese Möller berättade om hur de arbetar för att stötta personer med psykisk ohälsa i att hitta och behålla ett arbete. Dagen avslutades med att SocialPolitiks chefredaktör Maria Wallin ledde en diskussion mellan publiken och en expertpanel bestående av själverfarna. Konferensen hölls på Dalheimers hus i Göteborg och samlade nära hundra deltagare. Läs mer om konferensen på SocialPolitiks hemsida.

Expertpanelen Expertpanelen: Monica Armini, Jörgen Filipsson, Håkan Högberg,
Sari Nykvist, Mary-Anne Jakobsson och Therese Möller.

 

 

 

 

Kommentarer är avstängda för den här posten.