Cirklarna

Ett av projektets grundfundament var cirklarna: gränsöverskridande kurser där inte bara kursinnehållet stod i centrum utan även mötet och erfarenhetsutbytet mellan cirkeldeltagarna.

I cirklarna sammanstrålade personer med egen erfarenhet av utanförskap, diskriminering, sjukdom, funktionsnedsättning eller annan social utsatthet med socionomstuderande, socialarbetare och yrkesverksamma inom vård och omsorg. Representanter för organisationer och intresseföreningar inom det sociala området var också välkomna.

Syftet med cirklarna var att tillsammans utforska och ta del av nya verktyg för att på olika sätt formulera och förmedla sina berättelser, behov och kunskaper. Mycket handlade om att hitta modet att föra berättelserna vidare och sätta in dem i ett större sammanhang. Att kunna använda dem för att fördjupa det offentliga samtalet.

Under projekttiden bedrevs cirklar i skrivande, muntligt berättande/retorik samt webb. Oftast delades cirkelledaransvaret mellan en person yrkesverksam inom skrivande, retorik eller webb och en erfarenhetsexpert med kunskap om vilka möjligheter och faror det kan finnas då man som socialt utsatt gör sin röst hörd i offentliga sammanhang.

I cirklarna formulerades mängder av berättelser, människor möttes och fördomar spräcktes. Deltagare och kursledare skrattade, grät och slet tillsammans med ord och teknik. Vi lärde känna varandras livsvillkor, vi nätverkade och fick i många fall vänner för livet. Här kan du läsa en text från av en cirkeldeltagare som beskriver hur cirklarna inte bara lett till  nya vänner utan också till att hon blivit stärkt i sitt skrivande, publicerat texter i SocialPolitik och startat en blogg.

Mer om skrivarcirklarna

Kommentarer är avstängda för den här posten.