Arrangemang

Ett av SocialAktions projektmål var att skapa arenor för fler röster att nå ut. Som en del i detta arrangerades olika tillställningar dit både allmänheten och organisationer bjöds in för att diskutera samhällsfrågor, utbyta erfarenheter och nätverka.

Under en heldag i maj 2012 hölls en träff på Lärjeåns Trädgårdar, ett socialt arbetskooperativ som drivs av VägenUt i Göteborg. Bland deltagarna fanns representanter för 12 olika organisationer inom det sociala området, socionomstudenter, cirkeldeltagare, journalister samt privatpersoner som var nyfikna på SocialAktions verksamhet. Deltagare från projektets första cirklar delade med sig av sina erfarenheter och organisationerna presenterade sin verksamhet. I workshop-form filades det på idéer kring projektets fortsatta utveckling och flera nya samarbeten tog sin början.

I februari 2013 presenterades Onådiga Luntan vid ett öppet möte på Solidaritetshuset i Stockholm. Tidigare samma dag hade Onådiga Luntan även överlämnats till Socialförsäkringsutredningen. Under mötet diskuterades vikten av att lyfta fram drabbades egna erfarenheter, att nätverka och att påverka inte bara politiker i nyckelställning utan även medmänniskor och lokalpolitiker. Dessutom reflekterade f.d. kulturminister Bengt Göransson över ordens betydelse i den politiska debatten och politikens villkor i allmänhet. Läs om en deltagares reflektioner efter mötet.

I december 2013 arrangerade vår samarbetspartner VägenUt en föreläsning på Lärjeåns Trådgårdar med författarinnan Susanna Alakoski, som förmedlade tips och inspiration kring att finna sin röst och skriva sin egen berättelse. Flera deltagare från SocialAktions skrivcirklar i Göteborg fanns också på plats för att läsa egna texter och få respons från åhörarna.

Litteraturhusets scen i Göteborg hölls i april 2014 ett arrangemang på temat Vi vågar berätta – vågar du lyssna?, där deltagare från SocialAktions skrivarcirklar bjöd på uppläsningar av egna berättelser på teman såsom makt och tystnad,  självmordstankar, empowerment och bemötande inom vård och socialtjänst.

Under arrangemanget RÖSTER Apostrof Kultur i Lund i maj 2014 delade brukare och professionella med sig av upplästa texter, rap, föredrag och sånger. Vissa av verken hade tillkommit under Social Aktions skrivar- och retorikcirklar. Teatergruppen Kreativa Akademien med deltagare från Fontänhuset i Lund hade också en egen punkt på programmet. Läs mer.

 

Kommentarer är avstängda för den här posten.