Verksamheten

SocialAktion startade i januari 2012 på två orter: Stockholm och Göteborg. Hösten 2013 tillkom även Malmö/Lund. På webben fanns vi redan från start, vilket möjliggjorde att människor från hela landet kunde vara delaktiga. Projektet avslutades i maj 2015.

SocialAktions verksamhet var mångsidig och växte fram organiskt, många gånger genom att det ena ledde till det andra. Deltagandet i en skrivarcirkel kunde till exempel leda till en artikel i tidningen SocialPolitik. Ett mail som berättade om sjukförsäkringssystemet blev en pusselbit till en radioteater i Sveriges Radio. En retorikkurs tände en gnista för berättandets kraft och ledde till kursledarjobb och föreläsningsuppdrag.

Basen för SocialAktion utgjordes av de gränsöverskridande cirklarna. I dessa möttes personer med erfarenhetsexpertis – människor som själva upplevt utanförskap, diskriminering, sjukdom, funktionsnedsättning eller annan social utsatthet. Vissa deltog som privatpersoner, andra som representanter för en organisation eller intresseförening. Deltog gjorde också socialarbetare, socionomstudenter och yrkesverksamma inom vård och omsorg. Läs mer om cirklarna.

I en av de första skrivarcirklarna i Göteborg tog en deltagare initiativ till det som blev Onådiga Luntan – en 40-sidig skrift med berättelser från människor som ställts utanför det generella socialförsäkringssystemet. Läs mer om Onådiga Luntan.

Genom hela projektet samarbetade SocialAktion med olika organisationer inom det sociala området. Ett exempel är att vi tillsammans med Familjevårdsstiftelsen i Göteborg höll en skrivarcirkel på temat det villkorade föräldraskapet, ett annat att vi i samarbete med DHR Göteborgsavdelningen undersökte temat arbetsmarknad och funktionsnedsättning genom fokusgrupper med själverfarna. Läs mer om fokusgrupperna.

Under projekttiden arrangerades två stora konferenser: Fattigdomskonferensen och Arbetsmarknad och funktionshinder. Vi hade också events i Stockholm, Göteborg och Malmö dit allmänheten bjöds in för att diskutera samhällsfrågor och ta del av berättelser och erfarenheter från våra projektdeltagare. Läs mer om våra konferenser och events.

Redan från start var SocialAktion också verksamma på webben. På vår hemsida publicerades artiklar, debattinlägg och bloggposter. Många av dessa kan du fortfarande läsa under menyn ARKIV. Genom hemsidan samlade vi även in berättelser till Onådiga Luntan. Vi var också verskamma få Facebook och Twitter.

Kommentarer är avstängda för den här posten.