Ulf är tvångsgift av socialnämnden

av Anne Skåner den 12 april, 2014

i Blogg, Debatt

Ulf Jönsson bor i Härnösand. Han är ägare av en jordbruksfastighet strax innan tätorten. Fastigheten har nu blivit en tolkning av socialtjänsten i Härnösand hur vida man kan bo där vintertid eller ej. Socialtjänsten anser inte det därmed har de ”tvångsgift” honom med en kvinna han hjälpt i ett antal år.Mia bor i Härnösand, hon är beroende av stöd och hjälp periodvis för att klara sig. Av olika skäl lider Maria till och från av social ohälsa, samt dras med kraftig värk vilket gör att hon inte alltid orkar vardagsbekymren. Ulf är en gammal vän till Mia och hennes fd man (avliden) som bor i Härnösand. Under åren Mia bott i kommunen har Ulf varit hennes högra hand och periodvis sovit över hos Mia då hon mått dåligt. Mia är sjukpensionär men har haft kompletterande socialbidrag. När kommunen (socialförvaltningen) (försäkringskassan) får in en anonym anmälan om att Ulf skulle vara Mis sambo upphör socialbidraget. Socialtjänsten anser Mia vara sambo, trots bägge har var sin mantalskrivningsadress. Försäkringskassan lägger ner utredningen men socialtjänsten i Härnösand fortsätter hävda samboskapet.

Till slut ber Mia socialtjänsten att besöka Ulfs gård för att själva se hur han bor. Enhetschefen samt Mias handläggare åker till gården och ställer bl.a. frågor om grannen. Sedan utspinner sig följande dialog mellan enhetschefen och Ulf. Innan besöket har socialförvaltningen besökt huset utifrån och skrivit att huset är obeboligt.

–Du kan väl inte betala mycket i hyra för det här huset!

–Jag betalar driftskostnaden.

–Hur mycket är grundhyra, frågar Enhetschefen.

–Jag äger fastigheten och har inga lån, svarar Ulf.

–Va har du inga lån, säger Enhetschefen.

Sedan diskuterar de gazolkaminens funktioner. Enhetschefen säger också att Ulf är ett problem eftersom han inte är ett fall socialtjänsten. Ulf säger att han inte har ambitionen att vara ett fall utan en fri person som klarar sig själv.

Efter besöket kommer ett brev till Mia där socialtjänsten vidhåller att paret är Sambo och att huset inte lämpar sig att bo i vintertid. Ulf ska med andra ord stå för underhåll för Mia, hennes son som hon har en gång i månaden och i nästa steg också betala underhåll för de barn som socialtjänsten har omhändertagit.

–Jag är med andra ord den enda svensk, säger Ulf som är tvångsgift av en socialförvaltning, och som aldrig tillåts att skilja mig.

 

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: