YouTube

Medieinstitutet Fojo hjälper oss som funderar på detta med Sociala Medier. De har nu publicerat guider till de populäraste verktygen inom sociala media.

Alla pratar om detta och det är lätt att denna vurm för ”det nya tekniska” blir något som känns främmande och svårt. Man pratar redan tyvärr om den alltmer växande ”Digitala klyftan” i vårt land. Den nya tekniken blir exkluderande, utestänganade. Så får det inte vara och vårt projekt Social Aktion Nu har tagit fasta på detta och utbildar i publicering på webben.

[Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }