utbildning

Sara Roxell, samordnare för SKL:s arbete med social barn- och ungdomsomsorg, i en kommentar till en ny kartläggning över kompetensen och erfarenheten hos den personal som arbetar som handläggare inom den sociala barn- och ungdomsomsorgen.

Läs mer här

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Idag fattade Riksdagen beslut om ökat samarbete inom missbruks- och beroendevården

Hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen ändras från den 1 juli 2013. Ändringarna innebär att landsting och kommuner måste komma överens om samarbete i frågor som gäller personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel.

Syftet med lagändringarna är att landsting och kommuner bättre ska kunna tillgodose de här gruppernas behov av vård, stöd och behandling.
[Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Berättandets kraft

av Maria Wallin den 30 augusti, 2012

i Retorikskola

SocialAktions retorikskola för dig som vill bli bättre på att göra din röst hörd i olika sammanhang, stora som små.

Vi undersöker berättandets kraft, rösten och kroppsspråket, övar oss i att hantera talängslan och skapa dramaturgi samt lär oss olika sätt att framföra berättelser för andra. Din egen unika historia är det viktigaste verktyget, och vi arbetar med att hitta styrkan i berättandet, behålla makten över berättelsen och undvika offer- eller krigarroller.

Kursen passar både dig som vill tala inför publik och dig som vill stärkas i att föra din talan i mindre sammanhang, exempel­vis i möten med vård, myndigheter eller i vardagslivet.

[Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Expressen idag: Ledare om svek mot barn

av Anne Skåner 14 april 2012 Blogg

Vill bara kort hänvisa till Expressens webledare idag som tar upp Barn på SiS o andra sk ungdomshem i statens regi. Jag bloggar om det på RosenRasande men det förtjänar att få en större spridning. Det som slår mig är att jag i egenskap av fd Barnhems- och Fosterbarn lagt en stor del av mitt liv […]

Läs hela inlägget →