USA

Redan på 40-talet i  började man i Sverige att ifrågasätta värdet av straff som en framgångsrik uppfostringsteknik. Men idag står det mer än klart att det inte är en hållning som omfattas av världen utanför vår.

USA står i begrepp att ännu en gång ta på sig superförälderns ansvar att straffa. Nu är det Syrien och dess ledning som står i fokus. Markeringen att kemiska stridsvapen är ytterst otillåtna och förkastliga är nog vi alla överens. Men varför känns det då så konstigt att det går veckor innan straffet genomförs? [Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Under Vietnamkriget deserterade amerikanska soldater till Sverige för att de såg vad kriget handlade om. Inte som det stod att läsa i  amerikansk propaganda, om nationens och frihetens intresse utan om ett stort land som försöker kväsa ett land som inte spelar rätt stormakt i händerna. I Sverige fanns en bred uppfattning om nationell suveränitet och därmed Vietnams rätt att inte underkasta sig amerikanska krav på sk frihet.

Vid samma tidpunkt stöttade USA varenda syd- och latinamerikansk diktatur som fanns. Motivet var att skydda världen mot kommunismen. [Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Var femte pojke

av Redaktion den 8 juli, 2013

i Blogg

Var femte pojke i skolåldern i USA anses i dag ha adhd och vara i behov av att medicineras. Så varför inte ta det ett steg till?

Just i USA är det, enligt New York Times, ett ökande antal läkare som skriver ut mediciner som Conerta och Adderall till barn i – så gott som alltid – dåliga skolor i fattiga områden. Sociala och ojämlikhet botas med medicinering. I stället för att staten satsar på barn och ungas miljö erbjuds medicinering. ”Jag ser det som en insats för social rättvisa”, argumenterar Michael Anderson, en av de främsta förespråkarna för metoden i läkarkåren, ”jag jämnar ut oddsen åt dem [jämfört med barn i bättre skolor]”.

Läs mer på Aftonbladet

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }