ungdomar

Internationella aidsdagen 1 december HIV-positiva Monica och hennes barnbarn Sympathy Tshuma 14, i byn Makuzeze söder om Bulawayo, den näst största staden i Zimbabwe.
Foto: © UNICEF/ZIMA2011-00003/Pirozzi

Idag uppmärksammar världen AIDS/HIV med en egen dag.
Årets tema är att förbättra det förebyggande arbetet, behandling och omsorgen för ungdomar mellan 10 och 19 år. En grupp som fortsatt är väldigt utsatt trots stora ansträngningar.

Mer än två miljoner ungdomar mellan 10 och 19 år lever idag med HIV.

WHO campaigns – World AIDS Day – 1 December 2013
Noaks Ark, Aidsdagen

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Det finns ljus i mörkret

av Anne Skåner den 13 september, 2013

i Blogg

Efter att ha hört många bra inlägg i Göteborg, mött omtanke i sociala frågor tycker jag det här är något som visar att allt är inte svart och vitt. Det finns de goda exemplen. Sollentuna Kommun gör väldigt många bra insatser och försöker hitta nya vägar, inom missbruksvården, barn- och familjefrågor bl.a. Här kommer en skrivelse som är skriven av Lennart Gabrielsson, ordförande för Socialnämnden i Sollentuna.

Öppet brev till polisstyrelsen i Stockholms län

 

 Rop på hjälp!

 Nu har det hänt igen! Polisen fanns inte till hands för att hjälpa en utsatt efterlyst ungdom. Ungdomen som var omhändertagen av socialtjänsten hade rymt från sitt boende och lokaliserats av anhöriga och socialtjänst. Polisen lät meddela att det inte fanns någon ledig polisbil att skicka. Detta leder till att ungdomen, som var i ett mycket bedrövligt skick, åter lyckas fly. Tilläggas bör att socialtjänsten, till skillnad från Polisen, inte har laglig rätt att använda våld för att hålla kvar ungdomen.

 

 Det är inte första gången som ungdomar flyr från behandlingshem och där stödet från polismyndigheten varit klart bristande. Dels hjälper Polisen inte till att söka efter ungdomen när en efterlysning gjorts samt socialtjänsten får ingen hjälp när ungdomen lokaliserats. Vi kan självfallet förhindra rymningar genom att placera barnen på de enda låsta anstalter som vi förfogar över (SiS, Statens institutions styrelse) men vi anser att öppna vårdinrättningar nästan alltid är att föredra om ungdomen ska få rätsida på livet. Att låsa in en ungdom som är utsatt är ytterst sällan till någon hjälp, tvärtom. Om vi ska ha en chans att erbjuda ungdomarna en bättre framtid så måste vi få stöd när personen väljer att avvika från sin placering.

 

 Detta är ett starkt rop på hjälp! Ungdomarna som rymmer far ofta mycket illa under den tid de är på rymmen. Droger förekommer frekvent och som betalning använder ungdomarna det enda medel de har, sina kroppar.  Då samhället inte söker efter ungdomen och förhindrar att de far illa så är det ofta ungdomen själv som ger sig tillkänna. Detta sker först när han/hon har farit otroligt illa och helt enkelt inte orkar längre.

 

 Jag vill vädja till Polisstyrelsen om större engagemang och insikt om dessa ungdomars svåra situation och deras behov av stöd. Samhällets resurser måste sammarbeta för att i möjligaste mån förhindra att ungdomarna utsätts för hämningslöst utnyttjande. Tillsammans måste vi se till att ungdomarna snabbt återförs till den vård och omsorg som dom behöver.

 

 De goda exemplen finns också

 

 

 

 

 

 

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Nu finns boken, Årets skrivarsatsning inom LVU klar och levererad från tryckeriet. I år heter boken ”62 dagar senare…” och innehåller 111 texter från 18 institutioner. Det är ungdomar boende på SiS hem som berättar om hur det. Det är både lättare och tyngre ämnen som de unga delat med sig av. Boken spänner över alla aspekter, från ilskna protester till underfundiga teorier och glädje och sorg.

Det bidrag som också har gett pocketboken sin titel är skrivet av en kille från SiS ungdomshem Hässleholm. Han kallar inledningsvis ungdomshemmet för fängelse men konstaterar 62 dagar senare att han fortfarande lever, trivs och kommer överens med de andra ungdomarna. Framför allt oroar han sig inte över kommande 303 dagar utan tycker att det gått bättre än han trodde, trots att han saknar sin familj.

Böckerna får inte säljas men går att beställa gratis på myndighetens webbplats.

Läs mer här

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Hoppar av från Frösundadrivet HVB-hem

av Anne Skåner 1 juli 2013 Blogg

Anna Lindsjö var under en period förstådare för Jan Emanuelsgården utanför Norrtälje. Anledningen är brist på behandling, underbamanning. ”Jan Emanuelsgården tar emot pojkar med sociala problem. Kommunerna betalar mellan 2 600 och 3 600 kronor per dygn för en plats. Frösunda utlovar att ungdomarna ska få vård men enligt Anna Lindsjö rör det sig mer om förvaring. […]

Läs hela inlägget →

365 saker du kan göra

av AnnaF 14 oktober 2012 Blogg

Jag blir så glad av dom här. Kanske blir du det också. http://www.365saker.se/

Läs hela inlägget →