Unga Rörelsehindrade

Skrivarkurser, retorikskola och gemensamt digitalt torg. Det kommer SocialPolitik att kunna genomföra tillsammans med fem andra parter under 2012.

Det är Stiftelsen Gyllenkroken, Vägenut! kooperativen och Unga Rörelsehindrade, URG, i Göteborg samt Bastagruppen, Nykvarn och Socialarbetare För Social Aktion, SFSA, i Göteborg som i samarbete med Föreningen socialpolitisk debatt beviljats stöd med 916 000 kronor för år 1 i ett tre-årigt Arvsfondsprojekt.

Syftet med projektet Social Aktion är att ge röst åt grupper med egna erfarenheter av utanförskap och diskriminering. Föreningen vill skapa mötesplatser och initiera nya möten mellan brukare och brukarorganisationer å ena sidan och socionomer och socionomstudenter å den andra. Avsikten är att förstärka brukarperspektivet hos socionomstudenter. Att möjliggöra en systematisk och konstruktiv dialog mellan socionomer/studenter och personer med funktionsnedsättning samt personer i andra former av utanförskap är ett av målen.

[Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }