straff

Redan på 40-talet i  började man i Sverige att ifrågasätta värdet av straff som en framgångsrik uppfostringsteknik. Men idag står det mer än klart att det inte är en hållning som omfattas av världen utanför vår.

USA står i begrepp att ännu en gång ta på sig superförälderns ansvar att straffa. Nu är det Syrien och dess ledning som står i fokus. Markeringen att kemiska stridsvapen är ytterst otillåtna och förkastliga är nog vi alla överens. Men varför känns det då så konstigt att det går veckor innan straffet genomförs? [Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Socialpolitik nr 4

av Anne Skåner den 8 december, 2012

i Blogg

I årets sista nummer av Socialpolitik berättar en mamma om sin situation med omhändertagna barn. Det är en stark berättelse med en stor portion av förståelse men också obesvarade frågor till myndigheterna. Barnperspektiv tolkas idag som att barn inte har någon bakgrund, föräldrar eller andra anhöriga, därför verkar det helt legalt att ”gömma” undan den biologiska familjen. I min blogg idag RosenRasande tar jag upp frågan kring detta. Dels utifrån min egen barndom men också utifrån hur många föräldrar känner att de utsätts för straff för att de inte orkar eller kan vara förälder på heltid.

Detta är något som vi måste våga börja diskutera, inte minst inom socialtjänsten och med socialpolitikerna. Tidningen Oberoende utgiven av RFHL tar i 1/2012 upp samma fråga men då på temat kvinnor och beroende.

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }