stöd

Varm föreläsning om kampen för en dotter
Varm föreläsning om kampen för en dotter

 

För ett år sedan läste jag boken I dina ögon, av Thomas Nybom. Jag hade följt honom på Facebook där han berättade om kampen för att dottern skulle få hjälp och förutsättningar att kunna leva i ett samhälle där ytterst lite är anpassat för barn med NPF diagnoser. Inte minst hur lång tid det tog innan, dottern, Shara,  fick sin diagnos. Boken var förutom en kärleksförklaring till sitt barn också en svidande uppgörelse med ett samhälle där myndigheter försökte slingra sig undan sitt ansvar och hela tiden sköt över dotterns svårigheter som ett föräldraproblem.

I veckan hörde jag Thomas Nyboms föreläsning kring boken, det slog mig att om bara några till skulle orka slåss på samma sätt skulle resurser och insatser för NPF diagnoser se annorlunda ut. Det krävs en oerhörd ork, uppbackning av förstående vänner och troligen också en om inte förstående, så i alla fall insiktsfull, arbetsgivare för att kunna driva sin föresats i mål.

Thomas Nybom och dottern Sharas liv har varit en lång gemensam resa där vägen långt ifrån varit rak, han har tvingat inte bara sig själv,  utan också andra att putsa glasögonen för att se och för att förstå att man måste se genom barnets ögon för att få en inblick i vad som är bra för ens barn. När omvärlden var negativ, skolan inte fungerade, tvingades han hela tiden söka nya vägar. Thomas bestämde sig för att se vad som fungerade och inte tvärtom. När han gjorde det blev situationen lättare att hantera. Det var också den synen som sedan HVB-hemmet i Mora hade liksom den skolan där Sarha, gick färdigt och slutligen tog sin studentexamen.

Samhället är inte anpassat för människor med diagnoser eller funktionshinder, därför tvingas de personerna att anpassa sig till ett system som de inte kan hantera. Men faktum är att om samhället bara lite grann anpassade sig till det som fungerar för NPF-diagnostiserade skulle allt vara mycket enklara också för oss utan diagnoser.

Har ni möjlighet att höra föreläsningen I Dina Ögon, gör det. Beställ den till skolor, ja alla inrättningar som arbetar med barn och varför inte socialkontoren. På det senare är kunskapen om NPF lika med noll men två timmar med Thomas skulle ge en inblick i hur både barn och föräldrar har det.

 

IMG_4299IMG_4296Barn med NPF diagnoser behöver struktur, exempel på hur struktur i skolundervisningen och framför allt anpassning tillSharas behov gjorde att hon klarade skolan.

 

Text o foto

Anne Skånér

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

skolböcker 093Kan inte låta blir att kommentera PISA rapporten där den svenska skolan hamnar i bottenligan inom matte, läsförståelse och naturorienterande ämnen. Alltså jämför vi svenska barn med elever i Shanghai som är Kinas rikaste provins, men vi vet väldigt lite om hur det ser ut i andra mindre välmående områden. Vidare konstateras i Rapport att också kinesiska företrädare börjar reagera över kadaverdisciplinen i skolan, elevernas kreativitet försvinner. Man nämner inte heller att i Japan ökar självmorden bland ungdomar om inte klarar av de höga kraven för att komma in vid universitet till exempel.
[Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Socialdepartementet bjöd in till seminarium kring barn som bor i familjer med allvarliga svårigheter för att visa på vad som kan göras för att hjälpa och stötta såväl barnen som familjerna. Det var ett intressant seminarium som ordnats av Barnminister Maria Larsson och Brukardelegationen och som lockat deltagare från hela landet. Syftet med seminariet sa Maria Larsson på sitt öppningsanförande är att visa hur man kan arbeta med barn vars föräldrar lever i missbruk eller psykisk ohälsa. Hon tryckte också på att omhändertaganden inom socialtjänsten inte alltid är den bästa vägen utan att barn skall ha rätt till sina föräldrar.

[Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }