SSR

När regeringen lade Barnskyddsutredningen i malpåse, beslutade sig SSR (Sveriges Socionomers Riksförbund) att titta närmare på vad Kerstin Wigzell föreslog till ändringar inom socialtjänstutbildningen. Det har medfört att man inom SSR tagit upp frågan om specialistkompetens i yrket. Vid ett seminarium i Stockholm, ”Socialtjänst för utsatta barn – Hur håller vi kvalitén hög när personalen flyr” diskuterades mycket kring hur socialsekreterare lämnar sina jobb (snittiden 2-3 år), om svåra arbetsförhållanden men också om hur SSR som fackförbund nu börjar arbeta för att förändra situationen. [Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Rubriken ovan är ett allt större uttryck för hur landets socialsekreterare har det. Allt fler talar om omöjligheten att hålla rättssäkerheten i utredningsärenden. Problem att klara biståndärenden. Överhopade med jobb. Allt fler överväger säga upp sig. I tisdagens Sydsvenskan larmar socialarbetare i Malmö.

”Arbetsmiljön är så tuff att bara två procent av Malmös socialsekreterare upplever att de kan följa lagen. Arbetssituationen är alarmerande i hela landet. I Malmö är det än värre. Det visar en ny rapport från akademikerförbundet SSR.

– Det är mycket allvarligt, säger förbundsordföranden Heike Erkers.
I rapporten beskrivs arbetssituationen för landets socialsekreterare som alarmerande. I Malmö är det ännu värre. Här är missnöjet med arbetsbelastningen och bristande resurser högre än i övriga landet. Mer än 60 procent uppger att de har sömnsvårigheter någon i månaden på grund av sitt arbete. Nästan hälften upplever att det är kommunens ekonomi- inte klientens behov – som styr vilka insatser som sätts in. Och över 73 procent har någon gång de senaste två åren allvarligt övervägt att söka ett arbete utanför socialtjänsten.”

Läs mer på Sydsvenskan

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }