socialstyrelsen

Norrköpings kommun har förlorat sin BBIC licens, barnavårdsutredningarna avviker förnmycket från socialstyrelsens utredningsverktyg. Bristerna anses allvarliga då BBIC ska se till att barnens förhållande blir korrekt utredda. Nio fall i kommunen har granskats och i inget av fallen används anvisningar för läkarundersökning. Socialstyrelsens rapporter  visar  starka bevis för att placerade barn har sämre fysisk och psykisk hälsa. [Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Vårdcentralerna är dåligt rustade för att möta patienternas behov när det gäller psykologisk behandling. Bara varannan säger sig klara det. Det visar en utvärdering genomförd av Socialstyrelsen. ”Vi förväntar oss kraftfulla åtgärder för att personer med psykisk sjukdom ska får ökad tillgång till vård och att den höga dödligheten i kroppsliga sjukdomar som finns i denna grupp ska minska”, säger Lars-Erik Holm, generaldirektör på Socialstyrelsen. Läs utvärderingen här. 

 

 

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

På min blogg annskaner.wordpress.com skriver jag en fortsättning i fallet Donia 15. Obduktionen visar att hon dog av lunginflammation. Hela ärendet ligger nu hos Socialstyrelsen för utredning. Det är viktigt att fallet Donia utreds ordentligt inte mins för att få fram vem som har det yttersta ansvaret för hälsan hos barn som är placerade.

Maria Larsson lade i förra veckan fram en lagrådsremiss som skall stärka placerade barns rättigheter. Kritiken lät inte vänta på sig, flera aktiva inom socialtjänsten säger att det Maria Larsson lägger fram redan finns inskrivet i Socialtjänstlagen och att frågan snarare handlar om att följa lagen. För att Donias död inte skall falla i glömska tycker jag det är viktigt att barns trygghet och värde måste vila på FNs barnkonvention. SVerige måste också skriva under tillägget som ger barn rätt att klaga till en instans motsvarande Mänskliga Rättigheter i Strassbourgh.

 

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }