socialförsäkring

Idag drabbas en av fyra någon gång i livet av psykisk ohälsa. Det betyder inte nödvändigtvis långa sjukskrivningar för alla men i vissa fall måste lugn, ro och viss avskildhet till för att återhämta sig till rådande arbetsklimat.

Det märkliga är då hur svårt det ska vara att hitta ett rimligt skydd och rehabilitering från något så allmänt förekommande som att må dåligt i själen – till den grad att den vanliga vardagen blir påverkad.

Under rubriken ”Sjuk på fel sätt?” ordnade NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa,  och Socialpolitisk förening tillsammans ett seminarium den 11 november. Jag var där. Och jag berördes av mycket av det som sades under dagen.  [Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Jag var på ett seminarium på ABF-huset i Stockholm den 18 april, tillsammans med Gunilla Rydberg, initiativtagare till Uppropet som sedan resulterade i Onådiga Luntan. Det var NSPH (Nationell Samling för Psykisk Hälsa) som stod som arrangörer.
Ett trettiotal inbjudna, vittnade om hur det förändrade socialförsäkringssystemet påverkat deras liv. De svårbegripliga reglerna, att man hamnar mellan stolarna, att få sin ekonomi raserad av de orimligt låga ersättningarna, att man tvingats sälja sin bostadsrätt och det som skulle fungera som trygghetssystem och en hjälp, istället förstärker ohälsa och skapar allvarliga problem.
Några förbundsjurister (TCO) informerade att regeringen nu håller på att skapa en ”verktygslåda” till Försäkringskassan, som innebär en detaljerad och stenhård insortering av sjuka och arbetslösa, för att definiera arbetsförmågan. De ansåg att verktygslådan kommer att göra det ännu svårare att bli sjukskriven i framtiden. [Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }