Social aktion NU

Sjuk på fel sätt är rubriken på ett kunskapsseminarium som anordnas av NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa) i morgon måndag på ABF-huset i Stockholm. En av programpunkterna är Onådiga Luntan som presenteras av Claudette Skilving, Social Aktion Nu och Francesca Östberg, fil dr/socionom, Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete. Kärnan  i seminariet är socialförsäkringssystemet på personer med psykisk ohälsa.

För er som inte har möjlighet att delta återkommer vi i Social Akton Nu med ett referat från dagen.

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Brukarorganisationer, socionomstudenter och på fältet verksamma ska tillsammans med SocialPolitik lyfta fram kunskap och erfarenhet om diskriminering och utanförskap. Text: Maria Wallin

Nu tar SocialPolitik klivet in i studiecirkelverksamhetens Sverige. Tillsammans med ett flertal brukarorganisationer.

Så här är det:
Den ideella Föreningen Socialpolitisk debatt har gett ut SocialPolitik i över 18 år. Vi har lärt oss hur samhället ser ut ur ett underifrånperspektiv. Blivit en respekterad aktör på en alltmer likriktad mediemarknad. Fått presstöd som kulturtidskrift och kunnat ge ut SocialPolitik – mot alla odds. Men i år har vi 64,7 procent i utgivningsstöd jämfört med innan regeringen ändrade reglerna för kulturtidskriftsstödet.

[Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }