sjukskriven

Jag var på ett seminarium på ABF-huset i Stockholm den 18 april, tillsammans med Gunilla Rydberg, initiativtagare till Uppropet som sedan resulterade i Onådiga Luntan. Det var NSPH (Nationell Samling för Psykisk Hälsa) som stod som arrangörer.
Ett trettiotal inbjudna, vittnade om hur det förändrade socialförsäkringssystemet påverkat deras liv. De svårbegripliga reglerna, att man hamnar mellan stolarna, att få sin ekonomi raserad av de orimligt låga ersättningarna, att man tvingats sälja sin bostadsrätt och det som skulle fungera som trygghetssystem och en hjälp, istället förstärker ohälsa och skapar allvarliga problem.
Några förbundsjurister (TCO) informerade att regeringen nu håller på att skapa en ”verktygslåda” till Försäkringskassan, som innebär en detaljerad och stenhård insortering av sjuka och arbetslösa, för att definiera arbetsförmågan. De ansåg att verktygslådan kommer att göra det ännu svårare att bli sjukskriven i framtiden. [Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Personligen är jag nu inne på min tredje månad som sjukskriven på grund av att jag blivit utsatt för mobbing och kränkande behandling av mina två närmaste chefer, och efter att jag har anmält dessa till högre chefer och facket. En tid som emellanåt har varit väldigt jobbig och med ett mående som varierar mellan stolthet och bedrövelse och oro över vad som ska ske med mig, med min anställning och med min sjukskrivning.

För att hålla rädslan och de negativa tankarna borta försöker jag hitta på olika positiva aktiviteter varje dag. Den här dagen tog jag mig till Solidaritetshuset på söder. Ett hus där en mängd olika solidaritetsrörelser håller till. Passa på att smaka på ordet en gång till – solidaritetsrörelser! Det är så sällan man ser detta ord nu för tiden. Här står det för en plats med kärlek och medmänsklighet.

[Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }