sjukpenning

Frågor om sjukpenning

av Jessica Jansson den 30 september, 2014

i Debatt

Om sjukpenningdagarna tickar iväg utan att den sjuka får chansen till vården och rehabiliteringen som behövs för att komma till nästa nivå.
Ska den personen ändå utförsäkras?
Varför?

Då en sjuk person kan vara beroende av insatser från, socialtjänst, vård, habilitering, rehabilitering, tandvård, försäkringskassa och arbetsförmedling och då dessa inte klarar av att synka sina insatser, samarbeta och/eller leverera, ska då den enskilde patienten straffas med en indragen sjukpenning?

Borde inte en kontroll av hur vård, rehab och eventuell habilitering når fram till patienten kontrolleras innan en utförsäkring sker?

Somliga har chansen att komma tillbaka till arbete, enbart om de får vård, hjälp av kommunen (tex en fungerande hemtjänst), en insats från Arbetsförmedlingen och en korrekt hantering av försäkringskassan.

Är det rimligt att den straffa den enskilde som drabbats av sjukdom och funktionsnedsättningar då det är vård och rehabiliteringskedjan som brustit?

Hur tänker ni kring det här?

Vad är era förslag?

Uppdaterat!
Dessa frågor har vi nu mailat till Fredrik Lundh Sammeli (S) samt Maria Ferm (MP). Vi hoppas få svar inom kort av båda riksdagspartierna.

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Jag läste, jag reagerade och jag skrev – ett brev!

Hej!
För tjugo år sen var jag präst uppe i en liten församling i Jämtland. Jag trivdes rätt bra med mitt arbete, mitt sociala liv var ok, men inte mycket mer. Jag hade svårt att hantera ensamheten, då jag inte hade någon egen familj inom 60 mils radie. Många bekanta i kyrkan, men få vänner.

En dag kraschade mitt liv. [Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

På söndag den 7 april är det världshälsodagen. Den vanligaste diagnosen i den svenska sjukförsäkringen är psykiska sjukdomar och det ser ut att bli allt vanligare:

47 % (närmare 8 000 personer) av alla sjuk- och aktivitetsersättningar som nybeviljades år 2012 beror på psykisk sjukdom
Ungefär 35 % (48 000 personer) av alla sjukskrivningar som pågick i december 2012 beror på psykisk sjukdom
År 2003 var 18 % av alla nybeviljanden av sjuk- och aktivitetsersättning på grund av psykisk sjukdom, vilket år 2012 hade ökat till 47 %

Allt detta framgår av ett pressmeddelande från Försäkringskassan.

Dessutom: Sjukfrånvaron i Sverige är under genomsnittet i Europa.

Högst sjukfrånvaro har Norge och lägst har Storbritannien (av de åtta länderna som ingår i jämförelsen som är Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Sverige och Tyskland.)

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

”Rätten till sjukpenning riskerar att försämras”

av Anders Löwdin 1 mars 2013 Blogg

Försäkringskassan har lanserat ett nytt verktyg som ska underlätta i sjukpenningärenden. Och som det verkar så har myndigheten på helt eget bevåg infört ett nytt arbetsmarknadsbegrepp eller en ny innebörd av begreppet arbetsförmåga. Vilket får till följd att rätten till sjukpenning riskerar att försämras kraftigt. Det menar en rad fackliga och rättsliga debattörer med flera […]

Läs hela inlägget →

Sluta begär intyg över förväntad dödsdag

av AnnaF 25 februari 2013 Blogg

Idag skriver gruppen Ung Cancer på sin facebook-sida: ”Vi har spenderat hela vår förmiddag med att diskutera med Försäkringskassan. En av våra medlemmar, en 23-årig kille, blev i förra veckan nekad fortsatt sjukpenning, trots att läkarna gett honom en dödsdom. När vi ringer upp Försäkringskassan får vi svaret att vi måste skicka in ett ”skriftligt intyg med […]

Läs hela inlägget →

Domstol klargör de nya sjukreglerna

av Anders Löwdin 19 april 2012 Blogg

Det är den Högsta förvaltningsdomstolen som nu slagit fast att ”Den som klarar ett stillasittande jobb utan krävande förflyttningar kan försörja sig på den reguljära arbetsmarknaden och har inte rätt till sjukpenning.” Och det gör man i en av de tre första domarna om vad arbetsförmåga på den reguljära arbetsmarknaden är. Detta skriver Arbetet om […]

Läs hela inlägget →