psykisk funktionsnedsättning

I december 2013 beslutade min hemkommun, Härryda, att man skulle upphöra med personliga ombud. Det är ett hårt slag för alla oss som har använt oss av den förmånen under tidigare år. De personliga ombuden har varit en tjänst uppköpt av Bräcke diakoni.

Personliga ombud vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning och underlättar i kontakten mellan brukare och myndighet. De personliga ombuden kan hjälpa till att se över ekonomin, bistå med att söka bidrag  ochvara med på möten eller ringa telefonsamtal. Det är en ovärderlig hjälp för den som är ensamstående och tycker att mötet med myndigheter kan vara oöverstigligt svårt. [Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }