nollförslag

Regeringens beslut om lagrådsremissen om missbruks- och beroendvården innebär förstärkt och lagstadgat krav på samverkan mellan kommuner och landsting. Överenskommelserna kan precisera gemensamma mål och övergripande samarbete mellan vissa grupper. Därtill skall särskilda satsningar göras för att förbättra tillgänglighet kunskapsläge för substitutbehandling vid opiatmissbruk. Av Gerhard Larssons omfattande utredning bidde en tumme och ett av förslagen att landstingen skulle ha ansvar för missbruksvården blev ett fortsatt delat huvudmannaskap mellan landsting och kommuner.

[Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }