missbruk

Jan_Inge_4

”Jag heter Jan-Inge. Jag vill ta med dig på en resa som beskriver en svår tid i mitt liv. En tid då jag levde på Malmös gator, och då en 50-lapp fick mig att åter börja tro på det goda hos människan. Jag vill börja med att berätta att jag tillhör gruppen med samsjuklighet. För min del handlade det om ett långvarigt alkoholmissbruk som slutade med tvångsinskrivning på psykiatrin”

Detta skriver Jan-Inge, som våren 2014 deltog i SocialAktions retorik-cirkel Berättandets kraft i Malmö. Jan-Inges berättelse blev både ett tal och en artikel i SocialPolitik nr 4 2014. Läs Jan-Inges berättelse här.

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Debatten om läckage av metadon och buprenorfin har länge handlat om att det inte läcker. Men nu visar Björn Johnsson och Torkel Richert – bägge knutna till Högskolan för socialt arbete i Malmö – i en studie att det finns läckage. Björn Johnsson redogjorde för studien på Svenska Brukarföreningens årliga seminarium i Stockholm.

[Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Socialdepartementet bjöd in till seminarium kring barn som bor i familjer med allvarliga svårigheter för att visa på vad som kan göras för att hjälpa och stötta såväl barnen som familjerna. Det var ett intressant seminarium som ordnats av Barnminister Maria Larsson och Brukardelegationen och som lockat deltagare från hela landet. Syftet med seminariet sa Maria Larsson på sitt öppningsanförande är att visa hur man kan arbeta med barn vars föräldrar lever i missbruk eller psykisk ohälsa. Hon tryckte också på att omhändertaganden inom socialtjänsten inte alltid är den bästa vägen utan att barn skall ha rätt till sina föräldrar.

[Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Varför heter det Kriminalvård?

av Redaktion 17 oktober 2013 Blogg

Det finns alldeles för få platser för vård och behandling mot missbruk för att Kriminalvården ska kunna leva upp till sitt namn, tycker K Johansson på skrivarkursen i Stockholm.  Kriminalvården är en myndighet sedan 2006 och de har arbetat hårt med att få ned antalet rymningar och därmed ge allmänheten ett större förtroende för sitt […]

Läs hela inlägget →

Vart 6:e barn har en förälder som missbrukar

av Anne Skåner 15 juni 2013 Blogg

En ny kartläggning visar att 17 procent av alla som är födda mellan 1987 – 1989 har en förälder som vårdats för alkohol- eller drogrelaterade problem. Om detta skriver tidningen accent.

Läs hela inlägget →

Social aktion är debattens himmel – oändlig

av Anne Skåner 31 maj 2013 Debatt

När jag för två år sedan blev en del av projektet ”Socialaktion Nu” såg jag de otroliga möjligheterna till debatt, diskussioner, tankeutbyten som sammantaget skulle ge oss kunskap och insikt inom många sociala områden. Jag tror inte initiativtagaren Maria Wallin kunde ens föreställa sig vad vi idag har åtstadkommit tillsammans. Åtminstone känner jag alltid glädje […]

Läs hela inlägget →

Kommuner och landsting måste komma överens

av Redaktion 15 maj 2013 Blogg

Idag fattade Riksdagen beslut om ökat samarbete inom missbruks- och beroendevården Hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen ändras från den 1 juli 2013. Ändringarna innebär att landsting och kommuner måste komma överens om samarbete i frågor som gäller personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. Syftet med lagändringarna är att landsting och […]

Läs hela inlägget →

Peters blogg

av Peter Roth 4 april 2013 Blogg

Vill bara tipsa om ett par texter på min nystartade blogg. Den senaste handlar om alkohol ur ett barnperspektiv: När det trygga blir otryggt och det trevliga blir otrevligt Och en annan text som handlar om att ge narkotika till narkomaner ur ett mer vuxet erfarenhetsperspektiv. Hoppas ni får en god läsning!

Läs hela inlägget →

Rainbow vill inte att landstingen tar över beroende- och missbrukarvården

av Redaktion 2 mars 2013 Debatt

Klientrörelsens paraplyorganisation, Rainbow, skriver såhär i ett pressmeddelande: ”Ett förtydligande behövs när olika intresseföreträdare för läkare och psykiatriker via media nu för ut ståndpunkten att hälso- och sjukvården (HSL) bör få huvudansvaret för landets missbrukarvård istället för som nu kommunerna och socialtjänsten (SoL). Frågan är högaktuell när regeringen nu förbereder en proposition till riksdagen på […]

Läs hela inlägget →

En icke-kränkande Socialtjänst?

av Malin Widerlöv 26 januari 2013 Blogg

En icke-kränkande praktik – är det möjligt? Vill vi ha det? Och i så fall – hur kan vi nå dit? Jag har bett maskrosföräldrar svara på åtta frågor, jag kallar dem ”fokusfrågor” och hade tänkt använda dem för att utverka ett material som ska kunna ligga till grund för en ”stödcirkel” för målgruppen, antingen via […]

Läs hela inlägget →