migrationsverket

Äntligen ett bra beslut

av Redaktion den 27 maj, 2013

i Blogg

Haddile, den 2-åriga flicka som hotades av utvisning har nu beviljats uppehållstillstånd i två år. Syftet är att försöka jobba för en återförening med de biologiska föräldrarna, vilket både familjehem och socialförvaltning vill. Haddile lämnades i Sverige när mamman återvände till Algeriet. Flickan har bott i sitt familjehem sedan födseln. Flickans offentliga biträde är nöjd men tycker att hon  borde fått permanent uppehållstillstånd, han tror inte på en återförening men har förståelse för Migrationsverkets beslut.

I det här fallet har Migrationsverket utgått från barnperspektivet och FNs Barnkonvention.

Läs mer på Expressen.

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Vanvårdade barn utvisas

av Maria Wallin den 22 januari, 2013

i Blogg

SVT: I drygt tre år har tre romska barn i Halmstad varit omhändertagna enligt LVU, lagen om vård av unga. Deras mamma klarar enligt sociala myndigheter inte av att ta hand om dem. Men såväl Migrationsverket som Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen anser nu att barnen ska utvisas tillsammans med sin biologiska mamma. Alla utom den yngsta, som är svensk medborgare, och som nu skiljs från sina syskon. Läs mera på SVT

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Fallet Nadille, 2 år gammal hotades av utvisning till ett land hon inte vet finns, för att det skall hittas en mamma som eventuellt finns någonstans i Algeriet, kanske Frankrike kanske någon annan stans i världen. En mamma som troligen är ensam vårdare av barnet, tror nämligen inte att faderns finns officiellt. I Sverige sitter MIGRATIONSVERKET och läser högt ur FNs barnkonvention vilket de aldrig hänvisat till tidigare i utlämningar av barn som kommer till Sverige. När motståndet blir för starkt gör man på en söndag ganska sent två pudlar, det irakiska barnet vars pass inte är klart, skall omprövas. Nadille behöver inte åka till Frankrike i avvaktan på att en eventuell mamma skall dyka upp. Ärendet skall plötsligt prövas enligt socialtjänstens normer etc. Men målet säger Migrationsverket är att barnet skall återförenas med mamman.

[Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }