metadon

Debatten om läckage av metadon och buprenorfin har länge handlat om att det inte läcker. Men nu visar Björn Johnsson och Torkel Richert – bägge knutna till Högskolan för socialt arbete i Malmö – i en studie att det finns läckage. Björn Johnsson redogjorde för studien på Svenska Brukarföreningens årliga seminarium i Stockholm.

[Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att utreda metadonrelaterade dödligheten. Maria Larsson,Barn- och äldreminister, ansvarigt statsråd för ANDT-politiken. ”Åtgärderna innebär bland annat ett förstärkt och lagstadgat krav på samverkan mellan landsting och kommuner. Genom överenskommelser kan huvudmännen precisera gemensamma mål, resursfördelning och övergripande samarbete kring vissa grupper, som till exempel personer med opiatmissbruk. Med denna kunskapsinhämtning och dessa åtgärder står Sverige bättre rustat i kampen mot narkotika.”

Det är vad som återstår av Gerhard Larssons Missbruksutredning

Läs mer på Expressen Debatt

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }