lvu

Hårdare krav mot familjehem

av Anne Skåner den 11 februari, 2014

i Blogg

På regeringens uppdrag leder Håkan Ceder, en utredning med syftet att stärka barnrättsperspektivet och rättsäkerheten för barn och unga som tvångsvårdas enligt LVU och bidra till kvalitetsutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården. I ett delbetänkande redovisas nu en översyn av befintliga placeringsalternativ för barn och unga och förslag lämnas på nya placeringsalternativ.

Ett av förslagen i delbetänkandet är att familjehem och jourhem ska utredas i två steg. I det första steget ska hemmets allmänna lämplighet utredas och leda fram till ett beslut om medgivande. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till de tilltänkta familjehems- eller jourhemsföräldrarnas personliga egenskaper, hälsa och sociala förhållanden samt deras förmåga att ge den omvårdnad och fostran som placerade barn i allmänhet behöver. En kontroll ska alltid göras i Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister. I nästa steg – inför en placering – ska en bedömning göras om hemmet kan tillgodose det specifika barnets behov. Inför varje ny placering i hemmet ska en förnyad registerkontroll göras.

Läs hela delförslaget i DN

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Nu finns boken, Årets skrivarsatsning inom LVU klar och levererad från tryckeriet. I år heter boken ”62 dagar senare…” och innehåller 111 texter från 18 institutioner. Det är ungdomar boende på SiS hem som berättar om hur det. Det är både lättare och tyngre ämnen som de unga delat med sig av. Boken spänner över alla aspekter, från ilskna protester till underfundiga teorier och glädje och sorg.

Det bidrag som också har gett pocketboken sin titel är skrivet av en kille från SiS ungdomshem Hässleholm. Han kallar inledningsvis ungdomshemmet för fängelse men konstaterar 62 dagar senare att han fortfarande lever, trivs och kommer överens med de andra ungdomarna. Framför allt oroar han sig inte över kommande 303 dagar utan tycker att det gått bättre än han trodde, trots att han saknar sin familj.

Böckerna får inte säljas men går att beställa gratis på myndighetens webbplats.

Läs mer här

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Håkan Ceder är regeringens utredare av LVU, uppdraget innebär att göra en djupöversyn av hur lagen fungerar, inte fungerar. Tidningen ”Världen Idag”  lyfter detta i en artikel och skriver att många forskare under åren påpekat brister i LVU-utredningarna. Marianne Gunnarsson och Fati Näsholm konstaterar i en magisteruppsats från 2011 att utredningarna varken beskriver följderna för ungdomar av att placeras utanför det egna hemmet, eller diskuterar föräldrarnas betydelse.
”Texterna lyfter fram ett avvikande beteende hos ungdomarna och deras föräldrar i syfte att få igenom ett beslut om tvångsomhändertagande,” skriver de.
Socialsekreterarna presenterar enligt forskarna ofta en skev bild av familjen, fokuserar på problem hos föräldrarna och kommer sällan med alternativa förslag till ett omhändertagande.

Micaela Nordberg vid juridiska fakulteten vid Lunds universitet, skrev i en uppsats 2004 att svenska myndigheter inte tar målsättningen om en återförening av familjen på lika stort allvar som Europadomstolen. Såg att artikeln är från 2012 men icke dessto mindre intressant. Håkan Ceder skall vara klar med sin utredning okt 2014.

Läs mer på  Världen Idag

 

 

 

tp://www.varldenidag.se/nyhet/2012/12/03/Tvangsatgarder-mot-barn-granskas/

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

En icke-kränkande Socialtjänst?

av Malin Widerlöv 26 januari 2013 Blogg

En icke-kränkande praktik – är det möjligt? Vill vi ha det? Och i så fall – hur kan vi nå dit? Jag har bett maskrosföräldrar svara på åtta frågor, jag kallar dem ”fokusfrågor” och hade tänkt använda dem för att utverka ett material som ska kunna ligga till grund för en ”stödcirkel” för målgruppen, antingen via […]

Läs hela inlägget →

Vanvårdade barn utvisas

av Maria Wallin 22 januari 2013 Blogg

SVT: I drygt tre år har tre romska barn i Halmstad varit omhändertagna enligt LVU, lagen om vård av unga. Deras mamma klarar enligt sociala myndigheter inte av att ta hand om dem. Men såväl Migrationsverket som Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen anser nu att barnen ska utvisas tillsammans med sin biologiska mamma. Alla utom den yngsta, […]

Läs hela inlägget →

Socialtjänstjuridik 2012 vc 1988 o Assistentfusket

av Anne Skåner 11 juni 2012 Debatt

Detta är lite saxningar från blivande socionomer och yrkesverksamma ang socialtjänstlagen. Någon som vill fånga debatten! LSS och Assistentfusk har väck känslor åt alla håll. Mitt blogginlägg om detta fick alla typer av kommentarer, kanske också något att haka tag i och diskutera.

Läs hela inlägget →

Farstasocialen hindrar barn från att träffa föräldrar

av Anne Skåner 24 mars 2012 Debatt

På min blogg RosenRasande skriver jag idag om RebellRobban o hans kamp för att få åtminstone träffa sonen under vettiga villkor. Detta nekas han utifrån att ”sonen blir så oregerlig” när han träffat pappan och att familjehemmet inte klarar av det. Han erbjuds tvärtemot Regeringsrättens beslut, att bara få träffa sonen 1 timme i månaden […]

Läs hela inlägget →