legitimation

När regeringen lade Barnskyddsutredningen i malpåse, beslutade sig SSR (Sveriges Socionomers Riksförbund) att titta närmare på vad Kerstin Wigzell föreslog till ändringar inom socialtjänstutbildningen. Det har medfört att man inom SSR tagit upp frågan om specialistkompetens i yrket. Vid ett seminarium i Stockholm, ”Socialtjänst för utsatta barn – Hur håller vi kvalitén hög när personalen flyr” diskuterades mycket kring hur socialsekreterare lämnar sina jobb (snittiden 2-3 år), om svåra arbetsförhållanden men också om hur SSR som fackförbund nu börjar arbeta för att förändra situationen. [Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Ulf Kristersson (M) tidigare socialborgarråd i Stockholm och nu socialförsäkringsminister vill utreda förutsättningar för legitimation för socialsekreterare. Socialtjänsten arbetar med de dystraste problemen samhället har, säger han i Svenska Dagbladet och en del av jobbet handlar om långtgående ingrepp i människors tillvaro.
”Tjänstemännen gör utredningarna och förbereder förslag, men de förtroendevalda politikerna bestämmer. Det är en ”ologisk” modell som innebär problem, inte minst när det gäller ansvarsutkrävande, anser Ulf Kristersson.”
Frågan om legitimation för socialsekreterare har tidigare funnits på Maria Larssons (KD) bord men fick kraftigt motstånd. Nu tar moderaterna upp den i sitt program inom den sociala sektorn.
Läs mer i SvD

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }