indraget

Norrköpings kommun har förlorat sin BBIC licens, barnavårdsutredningarna avviker förnmycket från socialstyrelsens utredningsverktyg. Bristerna anses allvarliga då BBIC ska se till att barnens förhållande blir korrekt utredda. Nio fall i kommunen har granskats och i inget av fallen används anvisningar för läkarundersökning. Socialstyrelsens rapporter  visar  starka bevis för att placerade barn har sämre fysisk och psykisk hälsa. [Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }