Hälso- och sjukvården

Klientrörelsens paraplyorganisation, Rainbow, skriver såhär i ett pressmeddelande:

”Ett förtydligande behövs när olika intresseföreträdare för läkare och psykiatriker via media nu för ut ståndpunkten att hälso- och sjukvården (HSL) bör få huvudansvaret för landets missbrukarvård istället för som nu kommunerna och socialtjänsten (SoL). Frågan är högaktuell när regeringen nu förbereder en proposition till riksdagen på Missbruksutredningen (SOU 2011:35) olika förslag. Regeringen kommer att säga nej till Missbruksutredningens förslag d v s, nej till ett skifte från kommunerna till landstingen.

Läs mera  [Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }