funktionshinder

I december avslutade DHR Göteborgsavdelningen arvsfondsprojektet Din vardag – Vår politik som ringar in ett antal problemområden för individer med fysisk funktionsnedsättning. Projektet utmynnade i nio stycken rapporter som alla belyser varsitt fält av svårigheter eller hinder i vardagen.

Håkan Högberg, projektledare och aktiv inom DHR, höll en första föreläsning på ämnet funktionshinder och partipolitik. Mycket intressanta fakta framkom som t ex att medlemmar som hade assistent och satt i nämnder inte kunde få sina handlingar utskickade pga risken att sekretessen skulle röjas – att samma problematik skulle kunna uppstå om man lever med en närstående eller har barn har aldrig kommit upp till diskussion. I något fall fick man lösa det så att nämndledamoten fick komma till kommunhuset och läsa handlingarna. En onödigt omständlig procedur som till slut fick personen ifråga att sluta med politiken. [Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Att resa med någon som helst går i trappor och inte vill åka rulltrappa eller hiss, som gärna sätter sig och vilar ibland, som tycker det är konstigt att trycka på en knapp för att spola på toa eller öppna en dörr. Det ger onekligen nya insikter.

Sommar, semester. Jag hade verkligen bestämt mig för att satsa allt på att få min 88-åriga mamma att ta sig från Jönköping till Stockholm där jag bor. Jag drömde om att visa henne min trädgård och mitt hus. Alla småsaker jag ville dela med min mamma fast jag hunnit bli 55. Det var fyra år sedan sist.

[Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }