forskning

Håkan Ceder är regeringens utredare av LVU, uppdraget innebär att göra en djupöversyn av hur lagen fungerar, inte fungerar. Tidningen ”Världen Idag”  lyfter detta i en artikel och skriver att många forskare under åren påpekat brister i LVU-utredningarna. Marianne Gunnarsson och Fati Näsholm konstaterar i en magisteruppsats från 2011 att utredningarna varken beskriver följderna för ungdomar av att placeras utanför det egna hemmet, eller diskuterar föräldrarnas betydelse.
”Texterna lyfter fram ett avvikande beteende hos ungdomarna och deras föräldrar i syfte att få igenom ett beslut om tvångsomhändertagande,” skriver de.
Socialsekreterarna presenterar enligt forskarna ofta en skev bild av familjen, fokuserar på problem hos föräldrarna och kommer sällan med alternativa förslag till ett omhändertagande.

Micaela Nordberg vid juridiska fakulteten vid Lunds universitet, skrev i en uppsats 2004 att svenska myndigheter inte tar målsättningen om en återförening av familjen på lika stort allvar som Europadomstolen. Såg att artikeln är från 2012 men icke dessto mindre intressant. Håkan Ceder skall vara klar med sin utredning okt 2014.

Läs mer på  Världen Idag

 

 

 

tp://www.varldenidag.se/nyhet/2012/12/03/Tvangsatgarder-mot-barn-granskas/

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Brukarmakt och Brukarmedverkan. Begreppen har blivit ett mantra inte minst inom det sociala området. Där är det organisationerna som förenar brukare som kollektiv.
Men också sjukvården talar om brukare. I en enkät om vad vi tycker om sjukvården, får vi tycka, men ingen vet vad vårt enskilda tyckande leder till. Men att brukare skall ha ett reellt inflytande var alla överens om på symposiet om Brukare i Forskningen. Symposiet var FORSA (Förbundet för forskning i socialt arbete) årliga och hade en rad spännande seminarier och debatter. Social aktion kan bara redovisa en liten del,  men materialet från symposiet finns tillgängligt på deras hemsida inom kort. [Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Pengar på rätt ställe

av harmlesslife den 22 november, 2012

i Debatt

Ibland, eller egentligen rätt ofta, undrar jag över alla pengar som går till en hel mängd forskningsuppdrag. Det sitter en hel bunt forskare som efter vet inte hur lång tid och lägger fram sina forskningsresultat över något som jag tycker är rätt uppenbart! Eller är det jag som inte fattat galoppen? [Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }