föräldrar

Socialdepartementet bjöd in till seminarium kring barn som bor i familjer med allvarliga svårigheter för att visa på vad som kan göras för att hjälpa och stötta såväl barnen som familjerna. Det var ett intressant seminarium som ordnats av Barnminister Maria Larsson och Brukardelegationen och som lockat deltagare från hela landet. Syftet med seminariet sa Maria Larsson på sitt öppningsanförande är att visa hur man kan arbeta med barn vars föräldrar lever i missbruk eller psykisk ohälsa. Hon tryckte också på att omhändertaganden inom socialtjänsten inte alltid är den bästa vägen utan att barn skall ha rätt till sina föräldrar.

[Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

En ny kartläggning visar att 17 procent av alla som är födda mellan 1987 – 1989 har en förälder som vårdats för alkohol- eller drogrelaterade problem. Om detta skriver tidningen accent.

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Maskrosföräldrar ett nätverk för föräldrar till barn som är eller har varit placerade i familjehem

Vi som levt i aktivt missbruk och samtidigt försökt vara bra föräldrar, vet hur oerhört svårt det kan vara. Vissa av oss har periodvis misslyckats med vår föräldraförmåga. Samhället gick då in, med eller utan vår medverkan, och tog hand om våra barn. I vissa fall blev barnen placerade hos någon släkting till oss eller hos bekanta och i vissa fall i helt nya familjehem eller på institution. De flesta av oss kan, åtminstone så här i efterhand, se att det var gott för barnen att få komma bort från det livet vi levde och vissa av oss var själva dem som aktivt sökte hjälp för barnet och bad om att få det placerat. Men…

[Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }