Donia

På min blogg annskaner.wordpress.com skriver jag en fortsättning i fallet Donia 15. Obduktionen visar att hon dog av lunginflammation. Hela ärendet ligger nu hos Socialstyrelsen för utredning. Det är viktigt att fallet Donia utreds ordentligt inte mins för att få fram vem som har det yttersta ansvaret för hälsan hos barn som är placerade.

Maria Larsson lade i förra veckan fram en lagrådsremiss som skall stärka placerade barns rättigheter. Kritiken lät inte vänta på sig, flera aktiva inom socialtjänsten säger att det Maria Larsson lägger fram redan finns inskrivet i Socialtjänstlagen och att frågan snarare handlar om att följa lagen. För att Donias död inte skall falla i glömska tycker jag det är viktigt att barns trygghet och värde måste vila på FNs barnkonvention. SVerige måste också skriva under tillägget som ger barn rätt att klaga till en instans motsvarande Mänskliga Rättigheter i Strassbourgh.

 

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Stina Lundqvist chef för IFO i Simrishamn, den kommun som skötte Donias placering säger att man känner sig oerhört tagna och ledsna över vad som hänt. Förvaltningen har, säger Stina Lundqvist aldrig varit med om något liknande tidigare.

[Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Donia 16 dog av körtelfeber. Hon låg ensam i mer än tio timmar utan att någon såg till henne. Familjehemmet trodde hon tjurade  och gömde sig på rummet. Det är en komplicerad historia som i vissa fall kan misstänkas för vanvård i andra fall för bristande tillsyn. Men det är ett fall som utlöst en FB reaktion utan dess like. På alla sidor om kritik mot socialtjänsten, LVU etc haglar haten mot familjehem och socialtjänsten. Namn hängs ut liksom bilder. Jag har en bakgrund i fallet Donia, jag litar på såväl mammans som systerns berättelse och redogörelser. Men jag efterlyser myndigheter och familjehemmets reaktioner. Visserligen är det helg, men fallet är så graverande att någon från myndighetssidan borde gått ut och sagt något.

[Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }