dödlighet

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att utreda metadonrelaterade dödligheten. Maria Larsson,Barn- och äldreminister, ansvarigt statsråd för ANDT-politiken. ”Åtgärderna innebär bland annat ett förstärkt och lagstadgat krav på samverkan mellan landsting och kommuner. Genom överenskommelser kan huvudmännen precisera gemensamma mål, resursfördelning och övergripande samarbete kring vissa grupper, som till exempel personer med opiatmissbruk. Med denna kunskapsinhämtning och dessa åtgärder står Sverige bättre rustat i kampen mot narkotika.”

Det är vad som återstår av Gerhard Larssons Missbruksutredning

Läs mer på Expressen Debatt

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }