Din vardag

I december avslutade DHR Göteborgsavdelningen arvsfondsprojektet Din vardag – Vår politik som ringar in ett antal problemområden för individer med fysisk funktionsnedsättning. Projektet utmynnade i nio stycken rapporter som alla belyser varsitt fält av svårigheter eller hinder i vardagen.

Håkan Högberg, projektledare och aktiv inom DHR, höll en första föreläsning på ämnet funktionshinder och partipolitik. Mycket intressanta fakta framkom som t ex att medlemmar som hade assistent och satt i nämnder inte kunde få sina handlingar utskickade pga risken att sekretessen skulle röjas – att samma problematik skulle kunna uppstå om man lever med en närstående eller har barn har aldrig kommit upp till diskussion. I något fall fick man lösa det så att nämndledamoten fick komma till kommunhuset och läsa handlingarna. En onödigt omständlig procedur som till slut fick personen ifråga att sluta med politiken. [Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }