beroendevård

Idag fattade Riksdagen beslut om ökat samarbete inom missbruks- och beroendevården

Hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen ändras från den 1 juli 2013. Ändringarna innebär att landsting och kommuner måste komma överens om samarbete i frågor som gäller personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel.

Syftet med lagändringarna är att landsting och kommuner bättre ska kunna tillgodose de här gruppernas behov av vård, stöd och behandling.
[Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }