återhämtning

Det kan tyckas självklart…men nu ska det utredas om bättre ekonomi för människor med psykiska problem kan bidra till deras återhämtning.

Projektet Pengar, vänner och psykiska problem är ett FoU-samarbete mellan Karlskrona kommun, Ronneby kommun, Landstinget Blekinge och brukarföreningar för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Såhär beskriver projektet själva bakgrunden:

”Enligt Socialstyrelsen har ekonomiska förhållanden för människor med psykiska funktionsnedsättningar konstant försämrats under de senaste årtiondena och fattigdom har visat sig vara ett hinder för återhämtningsprocessen från allvarliga psykiska tillstånd. Människor hindras från att delta i olika aktiviteter och att träffa andra. Fattigdom ökar också stress och svårigheter för att klara av vardagen för människor som redan genom funktionsnedsättningar har svårt att klara av denna vardag.”

[Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }