Arvsfonden

I december avslutade DHR Göteborgsavdelningen arvsfondsprojektet Din vardag – Vår politik som ringar in ett antal problemområden för individer med fysisk funktionsnedsättning. Projektet utmynnade i nio stycken rapporter som alla belyser varsitt fält av svårigheter eller hinder i vardagen.

Håkan Högberg, projektledare och aktiv inom DHR, höll en första föreläsning på ämnet funktionshinder och partipolitik. Mycket intressanta fakta framkom som t ex att medlemmar som hade assistent och satt i nämnder inte kunde få sina handlingar utskickade pga risken att sekretessen skulle röjas – att samma problematik skulle kunna uppstå om man lever med en närstående eller har barn har aldrig kommit upp till diskussion. I något fall fick man lösa det så att nämndledamoten fick komma till kommunhuset och läsa handlingarna. En onödigt omständlig procedur som till slut fick personen ifråga att sluta med politiken. [Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Projekt Livsbild
HAIKU var ett treårigt projekt som ville synliggöra historien om livet för personer med funktionsnedsättningar.
Målet var att ta med den berättelsen i samhällets allmänna historia. HAIKU var ett samarbete mellan Handikapphistoriska föreningen, Nordiska museet och Historiska museet och finansierades av Allmänna arvsfonden. Projektet pågick till hösten 2013.
[Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

365 saker du kan göra

av AnnaF den 14 oktober, 2012

i Blogg

Jag blir så glad av dom här. Kanske blir du det också.

http://www.365saker.se/

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Gränsöverskridande arvsfondsprojekt

av webbmaster 6 mars 2012 Blogg

Skrivarkurser, retorikskola och gemensamt digitalt torg. Det kommer SocialPolitik att kunna genomföra tillsammans med fem andra parter under 2012. Det är Stiftelsen Gyllenkroken, Vägenut! kooperativen och Unga Rörelsehindrade, URG, i Göteborg samt Bastagruppen, Nykvarn och Socialarbetare För Social Aktion, SFSA, i Göteborg som i samarbete med Föreningen socialpolitisk debatt beviljats stöd med 916 000 kronor […]

Läs hela inlägget →