ansvar

Missbruksdebatten är en av de mest infekterade debatter som förs i olika media. Jag har varit med sedan tiden för socialläkaren Nils Bejerot, som av sina motståndare ansågs vara galen för att han kritiserade legalförskrivning av amfetamin till amfetamister. Jag tänker inte gå vidare med Nils Bejerot mer än så här, men det speglar den debatt som pågått från 1960-talet fram till idag.
Vad är då bra och vad är dåligt för att rehablitera missbrukare? Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle
(RNS) som startades av bl.a. Nils Bejerot, har under hela sin tid förespråkat restriktiv narkotikapolitik och varit ytterst tveksamma till s.k. substitutbehandling. KRIS Kriminellas Revansh i Samhället, förespråkar nolltollerans för sina medlemmar. X-cons tillåter förskrivna preparat. [Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Får vi vara människor

av Redaktion den 11 november, 2013

i Blogg

En socialarbetare i Krokum med många år i yrket 30, fick ny chef och plötsligt blev allt han gjort tidigare fel. För Lasses del gick det så långt att han tog livet av sig. Vi lever i ett kallt samhälle och det känns bra att hans fru driver detta till domstol. Hur långt får chefer gå när det gäller sina anställda. Socialsekreterare är ett utsatt arbete med utsatta människor.

Läs mer här.

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

På min blogg annskaner.wordpress.com skriver jag en fortsättning i fallet Donia 15. Obduktionen visar att hon dog av lunginflammation. Hela ärendet ligger nu hos Socialstyrelsen för utredning. Det är viktigt att fallet Donia utreds ordentligt inte mins för att få fram vem som har det yttersta ansvaret för hälsan hos barn som är placerade.

Maria Larsson lade i förra veckan fram en lagrådsremiss som skall stärka placerade barns rättigheter. Kritiken lät inte vänta på sig, flera aktiva inom socialtjänsten säger att det Maria Larsson lägger fram redan finns inskrivet i Socialtjänstlagen och att frågan snarare handlar om att följa lagen. För att Donias död inte skall falla i glömska tycker jag det är viktigt att barns trygghet och värde måste vila på FNs barnkonvention. SVerige måste också skriva under tillägget som ger barn rätt att klaga till en instans motsvarande Mänskliga Rättigheter i Strassbourgh.

 

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }