Almedalen

Om några dagar är det dags för Almedalen 2014. Fler än någonsin har anmält sig. Seminarier, möten, heta stolar trängs med en uppsjö av icke finnbara punkter i programbladen. Det är mao otroligt många som anordnar där man lite på känn och genom kontakter hittar lite av mandeln i gröten.

Årets program präglas av ekonomi, skola och val. Läste att mediafrågor är de mest förekommande inslagen. Inte så märkligt heller i en tid då världe kretsar runt cybervärlden och allt färre papperstidningar. Vi från RFHL har i år två egna seminarier samt ett som vi är inbjudna till. KSAN håller seminarium på den kontroversiella rubriken ”Du får aldrig tillbaks ditt barn”. Något som allt fler framför allt ensamföräldrar får höra när deras barn omhändertas. [Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Almedalen 016 Psykisk ohälsa lockar fler i Visby än vad seminariearrangörerna räknat med. Det var mer än knökfullt när Frank Lindblad, som är professor i barn- och ungdomspsykiatri, försökte ge några förklaringar till varför 6-7 % av alla barn, 10 % av alla svenska pojkar, idag anses ha ADHD. En diagnos som ökar för varje år i de flesta länder.

Han tog upp sjukvårdens förändrade attityder, att mycket hänt sedan man på 1970-talet var rädda för att sätta diagnoser. Snart kommer också kriterierna att förändras så att man för en ADHD-diagnos ska ha visat symptom före 12 års ålder, inte som idag före 7 år.

ADHD är en kategoridiagnos, vilket betyder att alla i befolkningen har symptomen i olika grad. Sedan handlar det om att bestämma vid vilken grad diagnosen uppstår.

Förskrivningen av centralstimulerande läkemedel har bara varit tillåten i 15 år. Så tillgång till läkemedel är också något som ökar diagnosticeringen.

Frank Lindblad tog upp ökade krav på diagnoser från skola och från föräldrar med följdfrågan: Finns det något i tiden som gör det här?

-Vi utsätts för väldigt mycket intryck och vi ska vara tillgängliga konstant. Samtidigt ställs höga krav på koncentration. Det gör att fler förflyttar sig på diagnosaxeln, sa Frank Lindblad. Och fortsatte:

-Skolan är sämre anpassad för ADHD idag. Mer rörelse, aktivitet och ljud gör att den som inte har förmågan att stänga av får svårigheter.

Också kopplingen til l miljögifter, särskilt azo-färger, bly och kvicksilver togs upp.

Frank Lindblad fortsätter forska på stressnivåer och ADHD.

-Unga med ADHD upplever mer stress men har lägre nivåer av stresshormonet kortisol.

När det blev dags för publikens frågor menade en psykiatriker att efter samtalsbehandling hos henne hade de symptom som tolkats som/ diagnosticerats som ADHD försvunnit. Och jo visst kan till exempel trauma hos barn ge liknande symptom. Det höll Frank Lindblad med om.

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Almedalen….!

av Anne Skåner den 30 juni, 2013

i Almedalen, Blogg

Almedalen är en gigantisk marknad för politik och beslutsfattare. Första dagen blev en bomb från KD som lägger valrörelsen på utsatta barn. Barn och ungas uppväxtvillkor och barns utsatthet!! Onekligen låter detta bra vilket parti om inte KD skulle ta upp detta. Familjepolitik är deras bord. Mindre barngrupper på dagis men med höjd maxtaxa som insats är det andra förslaget.
Förvånad konstaterar jag att Göran Hägglunds tal dock handlade om socialdemokratiska försyndelser för tio år sedan och om hur bra samhället blivit under alliansen. Detta får var och en själv avgöra sanningshalten i.
[Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Almedalen en politisk marknad men….

av Anne Skåner 7 juli 2012 Blogg

Har bloggat kring Almedalen och att inte vara där i år. Om Almedalen verkligen förändrar något. Vad är är det vi läser om eller hör talas om. Det finns grupper som inte toppar agendan på Almedalen lika lite om i vardagspolitiken. Jobbar sedan några veckor tillbaks på föreningen Tjuvgods.se, som boendestödjare och inser att det […]

Läs hela inlägget →