Almedalen 2013

Rapport från Almedalen

av AnnaF den 18 juli, 2013

i Almedalen, Blogg

no images were found

SocialAktion var på plats i Almedalen. Tillsammans med 12 000 andra politiker, journalister och påverkare. En lärorik och intressant upplevelse. Nästa år kanske vi har ett eget seminarium, vem vet? Följ länken här nedan för att ta del av information från några av de seminarier vi besökte.

Läs mera från Almedalen 2013

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Almedalen 016 Psykisk ohälsa lockar fler i Visby än vad seminariearrangörerna räknat med. Det var mer än knökfullt när Frank Lindblad, som är professor i barn- och ungdomspsykiatri, försökte ge några förklaringar till varför 6-7 % av alla barn, 10 % av alla svenska pojkar, idag anses ha ADHD. En diagnos som ökar för varje år i de flesta länder.

Han tog upp sjukvårdens förändrade attityder, att mycket hänt sedan man på 1970-talet var rädda för att sätta diagnoser. Snart kommer också kriterierna att förändras så att man för en ADHD-diagnos ska ha visat symptom före 12 års ålder, inte som idag före 7 år.

ADHD är en kategoridiagnos, vilket betyder att alla i befolkningen har symptomen i olika grad. Sedan handlar det om att bestämma vid vilken grad diagnosen uppstår.

Förskrivningen av centralstimulerande läkemedel har bara varit tillåten i 15 år. Så tillgång till läkemedel är också något som ökar diagnosticeringen.

Frank Lindblad tog upp ökade krav på diagnoser från skola och från föräldrar med följdfrågan: Finns det något i tiden som gör det här?

-Vi utsätts för väldigt mycket intryck och vi ska vara tillgängliga konstant. Samtidigt ställs höga krav på koncentration. Det gör att fler förflyttar sig på diagnosaxeln, sa Frank Lindblad. Och fortsatte:

-Skolan är sämre anpassad för ADHD idag. Mer rörelse, aktivitet och ljud gör att den som inte har förmågan att stänga av får svårigheter.

Också kopplingen til l miljögifter, särskilt azo-färger, bly och kvicksilver togs upp.

Frank Lindblad fortsätter forska på stressnivåer och ADHD.

-Unga med ADHD upplever mer stress men har lägre nivåer av stresshormonet kortisol.

När det blev dags för publikens frågor menade en psykiatriker att efter samtalsbehandling hos henne hade de symptom som tolkats som/ diagnosticerats som ADHD försvunnit. Och jo visst kan till exempel trauma hos barn ge liknande symptom. Det höll Frank Lindblad med om.

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Almedalen 002De sitter där på rad i den arla morgontimman i Almedalen. På ett seminarium ordnat av Samhällets styvbarn. Fyra nu vuxna  födda olika år på 1970-talet. Som barn utsattes de för vanvård när samhället tagit på sig föräldraansvaret och placerat dem i fosterhem eller på institution. Nu känner de sig bortglömda. Tårarna kommer i ögonen på Maria Nilsson när hon berättar om hur det känns att  inte omfattas av vanvårdsersättningen. ”Som att vi inte finns”, säger hon. Hon var placerad efter 1980. Och riksdagen har dragit en gräns där. Av skäl som ingen förstår. Det var nog en felskrivning,  säger Göran Johansson, f d vanvårdsutredare, på seminariet. Finska krigsbarn omfattas inte heller. Inte det heller går att logiskt förstå.

Det blev helt tokigt här. Men det är inte för sent att rätta till. Joakim Friman som du ser på bilden har skrivit till alla riksdagsledamöter. 18 har svarat honom. Nio av dem säger att de vill verka för en ersättning. Det är en bra början. Vi väntar på fortsättningen.

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Förslag om vit skatteväxling

av AnnaF 1 juli 2013 Almedalen

IOGT-NTO tog chansen att i Almedalen lansera en vit skatteväxling. En höjning av alkoholskatten med 10 % skulle ge 10 miljarder, pengar som IOGT-NTO föreslår ska användas till kulturen: gratis muséer, sänkt dansbandsmoms och en kulturpeng.  En panel med MP:s ekonomiska talesman Per Bolund, Gudrun Schyman från Feministiskt Initiativ och Christer Engelhardt (S) socialutskottet, var […]

Läs hela inlägget →