allmänna barnhuset

När regeringen lade Barnskyddsutredningen i malpåse, beslutade sig SSR (Sveriges Socionomers Riksförbund) att titta närmare på vad Kerstin Wigzell föreslog till ändringar inom socialtjänstutbildningen. Det har medfört att man inom SSR tagit upp frågan om specialistkompetens i yrket. Vid ett seminarium i Stockholm, ”Socialtjänst för utsatta barn – Hur håller vi kvalitén hög när personalen flyr” diskuterades mycket kring hur socialsekreterare lämnar sina jobb (snittiden 2-3 år), om svåra arbetsförhållanden men också om hur SSR som fackförbund nu börjar arbeta för att förändra situationen. [Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }