ADHD

Missbruksdebatten är en av de mest infekterade debatter som förs i olika media. Jag har varit med sedan tiden för socialläkaren Nils Bejerot, som av sina motståndare ansågs vara galen för att han kritiserade legalförskrivning av amfetamin till amfetamister. Jag tänker inte gå vidare med Nils Bejerot mer än så här, men det speglar den debatt som pågått från 1960-talet fram till idag.
Vad är då bra och vad är dåligt för att rehablitera missbrukare? Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle
(RNS) som startades av bl.a. Nils Bejerot, har under hela sin tid förespråkat restriktiv narkotikapolitik och varit ytterst tveksamma till s.k. substitutbehandling. KRIS Kriminellas Revansh i Samhället, förespråkar nolltollerans för sina medlemmar. X-cons tillåter förskrivna preparat. [Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

I dina ögon

av Anne Skåner den 6 augusti, 2013

i Blogg

Att se livet genom andras ögon handlar bloggen I dina ögon om. Tomas Nybom har en dotter med ADHD när jag läste hans inlägg på Facebook blev jag oerhört berörd. Besök Tomas blogg. Han har nyligen släppt en bok med titeln I dina ögon.

Tomas säger bla att vi kanske ibland skall anpassa samhället till dem med funktionshinder, se genom deras ögon. Läs själva, debatt är alltid av godo.

I dina ögon

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Almedalen 016 Psykisk ohälsa lockar fler i Visby än vad seminariearrangörerna räknat med. Det var mer än knökfullt när Frank Lindblad, som är professor i barn- och ungdomspsykiatri, försökte ge några förklaringar till varför 6-7 % av alla barn, 10 % av alla svenska pojkar, idag anses ha ADHD. En diagnos som ökar för varje år i de flesta länder.

Han tog upp sjukvårdens förändrade attityder, att mycket hänt sedan man på 1970-talet var rädda för att sätta diagnoser. Snart kommer också kriterierna att förändras så att man för en ADHD-diagnos ska ha visat symptom före 12 års ålder, inte som idag före 7 år.

ADHD är en kategoridiagnos, vilket betyder att alla i befolkningen har symptomen i olika grad. Sedan handlar det om att bestämma vid vilken grad diagnosen uppstår.

Förskrivningen av centralstimulerande läkemedel har bara varit tillåten i 15 år. Så tillgång till läkemedel är också något som ökar diagnosticeringen.

Frank Lindblad tog upp ökade krav på diagnoser från skola och från föräldrar med följdfrågan: Finns det något i tiden som gör det här?

-Vi utsätts för väldigt mycket intryck och vi ska vara tillgängliga konstant. Samtidigt ställs höga krav på koncentration. Det gör att fler förflyttar sig på diagnosaxeln, sa Frank Lindblad. Och fortsatte:

-Skolan är sämre anpassad för ADHD idag. Mer rörelse, aktivitet och ljud gör att den som inte har förmågan att stänga av får svårigheter.

Också kopplingen til l miljögifter, särskilt azo-färger, bly och kvicksilver togs upp.

Frank Lindblad fortsätter forska på stressnivåer och ADHD.

-Unga med ADHD upplever mer stress men har lägre nivåer av stresshormonet kortisol.

När det blev dags för publikens frågor menade en psykiatriker att efter samtalsbehandling hos henne hade de symptom som tolkats som/ diagnosticerats som ADHD försvunnit. Och jo visst kan till exempel trauma hos barn ge liknande symptom. Det höll Frank Lindblad med om.

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Finns det något positivt med funktionsnedsättning?

av Redaktion 27 maj 2013 Berättelser

”Jag ser min sjukdom som min största förbannelse, absolut, men också min största tillgång.” Så skrev Malin, en av deltagarna i skrivcirkeln i Göteborg våren 2013. Vid ett skrivtillfälle utmanade vi oss och sökte efter något som kunde vara positivt med att ha en funktionsnedsättning.  Tvärt emot vad många människor omkring oss tror och tänker, […]

Läs hela inlägget →

Pengar på rätt ställe

av harmlesslife 22 november 2012 Debatt

Ibland, eller egentligen rätt ofta, undrar jag över alla pengar som går till en hel mängd forskningsuppdrag. Det sitter en hel bunt forskare som efter vet inte hur lång tid och lägger fram sina forskningsresultat över något som jag tycker är rätt uppenbart! Eller är det jag som inte fattat galoppen?

Läs hela inlägget →