a-kassan

Myndigheter stämplar ut folk till misär och hopplöshet

Socialförsäkringsutredningen välkomnar erfarenheter från människor som fallit utanför Systemet. Här är några röster ur berättelser vi tagit emot för att lämna till utredningen i en vitbok.

Jag lever i skuggan av mitt eget liv, skriver en kvinna som svarat på ett upprop vi initierat inom projektet SocialAktion.nu. Det är en alldeles förfärande tung och skrämmande läsning – alla de berättelser vi får från människor som slängts ut från det generella socialförsäkringssystemet, från sjukförsäkringen, a-kassan men också nekats försörjningsstöd/ socialbidrag – samhällets sista skyddsnät.

[Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }