1980

Barnen som samhället svek

av Redaktion den 20 april, 2013

i Blogg

Nästa veckas Uppdrag Granskning till upp gruppen 1980 som inte omfattas av den statliga ersättningen för vanvård. Det är angeläget och viktigt. Inte minst mot bakgrund av att det kort kan tolkas som att vanvård av barn inom socialtjänsten upphörde 1980. Så är det självklart inte.

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

I Vanvårdsutredningens slutrapport föreslog jag att ”alla som blivit utsatta för övergrepp och allvarlig försummelse, vars ärenden inte är så nya att de faller inom ramen för åtal, bör omfattas av Upprättelseutredningens olika förslag till upprättelse.”

Det här skriver Göran Johansson, som var ansvarig för Vanvårdsutredningen, i sin blogg. Han fortsätter:

”Upprättelseutredningen hade av skäl som aldrig motiverats av regeringen fått andra direktiv när det gällde tidsgränserna än Vanvårdsutredningen. Tidsgränsen sattes till 1920–1980 i Upprättelseutredningens direktiv. Det kom att påverka förslagen. Det finns sammanlagt 94 personer som är födda 1970 och senare som intervjuats av Vanvårdsutredningen. Dessa utesluts nu ur gruppen som är berättigad till ersättning om övergreppen skedde efter 1980. Både Vanvårdsutredningen och Upprättelseutredningen visade att övergrepp och försummelse hade skett också senare än 1980.”

Läs fortsättningen på  Göran Johanssons kritiska blogg om vanvårdade efter 1980 som inte får ersättning.

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }