Slutseminarium hos DHR i projektet Din vardag – Vår politik

av Monica Armini den 10 december, 2014

i Blogg

I december avslutade DHR Göteborgsavdelningen arvsfondsprojektet Din vardag – Vår politik som ringar in ett antal problemområden för individer med fysisk funktionsnedsättning. Projektet utmynnade i nio stycken rapporter som alla belyser varsitt fält av svårigheter eller hinder i vardagen.

Håkan Högberg, projektledare och aktiv inom DHR, höll en första föreläsning på ämnet funktionshinder och partipolitik. Mycket intressanta fakta framkom som t ex att medlemmar som hade assistent och satt i nämnder inte kunde få sina handlingar utskickade pga risken att sekretessen skulle röjas – att samma problematik skulle kunna uppstå om man lever med en närstående eller har barn har aldrig kommit upp till diskussion. I något fall fick man lösa det så att nämndledamoten fick komma till kommunhuset och läsa handlingarna. En onödigt omständlig procedur som till slut fick personen ifråga att sluta med politiken.

Vidare berättade Högberg att de flesta hade hamnat i politiken av helt andra skäl än funktionshindersfrågor – men när de väl blev aktiva så var det likväl funktionshinderspolitiken som blev de dominerande frågorna. Men det fanns också ett motstånd mot att engagera sig politisk eftersom DHR är en partipolitiskt obunden organisation. Dock är politiken en av våra viktigaste arenor för förändring. Sedan följde ytterligare åtta rapporter om allt från etnicitet och funktionshinder, till ekonomi och myndighetsstress. Allt gediget formulerat i ett paket om nio skrifter.

Elaine Johansson, ordförande i HSO och FUB berättade om hur det är att vara förälder till någon med funktionsnedsättning. Både idag, och förr – när huvudparten av barnen institutionaliserades. Hon berlyste hur synen på funktionshinder har förändrats över tid. Men hon menade på att rent politiskt ansågs fortfarande alla funktionshindersfrågor som sociala frågor.

Mycket av seminariet kretsade kring just politik och det kändes väldigt värdefullt att ha fyra politiker på plats. Moderaterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet samt Miljöpartiet hade alla representanter närvarande, även om inte någon av dessa stannade hela seminariet ut.

Metodiken använd under informationsinsamlandet var berättarcaféer samt studiecirklar. Och sedan skrevs rapporter efterhand. Tre stycken per år under arvsfondsprojektets tid. Mycket metodiskt och systematiskt arbetssätt. Maria Wallin och jag knöt flera användbara kontakter under dagen och kommer fortsätta ha ett samarbete med DHR även i framtiden. Vi tackar för en mycket givande dag och hoppas att snart få återuppta bekantskapen med föreningen.

Monica Armini

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: