Maria Wallin

Tänkvärt i Aftonbladet om vinster inom friskolesektorn… Inte bara nivåerna t ex i AcadeMedia: ”En styrelseledamot får 150 000 kronor om året medan företagets vd har 4 miljoner i lön och bonus plus ytterligare en miljon i pensionsavsättning.”
Utan också kopplingen mellan flera politiskt aktiva och friskolerörelsen över lag.
Läs hela krönikan

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Inom SocialAktion ryms många insikter, åsikter och kunskaper. Onådiga luntan är ETT projekt inom SocialAktion, där utförsäkrade och andra som hänvisas till låglönejobb som ”sysselsättning” och ”arbetsträning” berättar om hur det är att förlora både sin värdighet i hanteringen men inte minst sin ekonomiska bas och i många fall både hus och hem.
Onådiga luntan finns att ladda ner här!
På SocialAktion.nu har just debatterats metadon och andra medel och metoder för att bryta drogmissbruk. På Facebook har den debatten olyckligtvis sammankopplats med Onådiga luntan. Det finns inget samband däremellan. Mer än att båda – liksom så oerhört många socialpolitiska frågor – lyfts fram inom SocialAktion och på den här hemsidan.
Maria Wallin
projektledare SocialAktion

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Koldioxidhalten i atmosfären nådde den 9 maj rekordnivå.
För första gången på fyra miljoner år är koldioxidhalten i atmosfären över 400 miljondelar (PPM), enligt STV.
– Vi håller på att skapa ett förhistoriskt klimat, med enorma och möjligen katastrofala risker för mänskliga samhällen, säger Bob Ward, chef för Grantham-institutet vid ansedda London School of Economics.
Samtidigt som det kostade 260 kronor för en flygresa Göteborg – Sardinien. Tur och retur.
Varför är detta möjligt?
Maria Wallin

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Idrott är också politik

av Maria Wallin 6 maj 2013 Blogg

Ska Svenska ishockeyförbundet ha vakter som släpar ut vitryska supportrar som har ”fel” flagga? Vilken fantastisk signal till diktatorn hemma i Vitryssland, att man värnar hans flagga, ”vald” efter en omröstning som internationellt klassas som valfusk. Och vilket budskap till demokratikämpar i Vitryssland! Att inte ens i ett fritt land som Sverige får man använda […]

Läs hela inlägget →

Migrationsverket hade fel

av Maria Wallin 25 januari 2013 Blogg

Passet var äkta, men Bashir vägras ändå skydd från att stenas i sitt hemland. Han ska tillbaka, hävdar handläggaren, enligt Dagens Juridik. ”Asylärenden är inte att jämställa med tvistemål där Migrationsverket ska göra allt för att vinna. Ytterst handlar det om att respektera mänskliga rättigheter och de personer som har flytt sina hemländer” skriver Arash […]

Läs hela inlägget →

Socialstyrelsen granskar vården

av Maria Wallin 24 januari 2013 Blogg

Första nationella tillsynen av hur hälso- och sjukvården arbetar med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Inspektioner kommer att göras på 90 akutmottagningar, vårdcentraler, gynekologiska mottagningar och mottagningar inom den psykiatriska öppenvården. Samtliga landsting och regioner kommer att få besök av Socialstyrelsen. – Vi vet sedan tidigare att hälso- och sjukvården i för låg […]

Läs hela inlägget →

Äta sova dö

av Maria Wallin 23 januari 2013 Blogg

Det är sant: Äta sova dö är bästa film 2012, har bästa manus & regi av Gabriela Pichler, bästa kvinnliga huvudroll görs av Nermina Lukač i rollen som Raša. Se den!

Läs hela inlägget →

Vanvårdade barn utvisas

av Maria Wallin 22 januari 2013 Blogg

SVT: I drygt tre år har tre romska barn i Halmstad varit omhändertagna enligt LVU, lagen om vård av unga. Deras mamma klarar enligt sociala myndigheter inte av att ta hand om dem. Men såväl Migrationsverket som Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen anser nu att barnen ska utvisas tillsammans med sin biologiska mamma. Alla utom den yngsta, […]

Läs hela inlägget →

Utförsäkrad tröskar runt hos AF

av Maria Wallin 20 januari 2013 Blogg

Nike Markelius i punkbanden Tant Strul hamnar hos Arbetsförmedlingens ”kompletterande aktör”: ”… flera i gruppen vittnar om hur de som arbetslösa har blivit utnyttjade av arbetsgivare. De berättar att många satt i system att ta en person på praktik i tre månader, när hen sedan önskar anställning med avtalsenlig lön och gängse arbetsvillkor, så får […]

Läs hela inlägget →

Fokus på fusk är fel väg

av Maria Wallin 18 januari 2013 Blogg

Att försöka råda bot på fusk inom LSS genom att göra oanmälda hembesök hos personer med assistansersättning känns som ett gammalmodigt arbetssätt som vi inte vill ha tillbaka, skriver företrädare för 13 organisationer på Dagens debatt. Det är varken rimligt eller etiskt försvarbart att en person som har beviljats assistansersättning på grund av sin funktionsnedsättning […]

Läs hela inlägget →