Malin Widerlöv

Med hjälp av Maria Wallins kontakter här i Skåne, har vi bildat en spännande grupp med fina och kompetenta människor med vitt skilda livserfarenheter och yrkesbakgrund och ideellt engagemang i många olika organisationer och föreningar. Vi kommer göra en närmare presentation av oss lite längre fram. Är du också en fin människa från Skåne, men som vi ännu inte känner? Hör av dig till oss!

 Vi har redan hunnit starta en alldeles egen variant på cirkel, en kort intensivkurs i journalistik, så att vi kan få en härlig rivstart här till våren. För även om vi kommer in i projektets tredje och sista år, hoppas vi att vi kan dra fördel av alla de värdefulla erfarenheter som grupperna i Göteborg och Stockholm har gjort, och göra allt ännu bättre! Ja, ta det gärna som en utmaning hihi..

 Jag hoppas ni kommer att kunna läsa en hel del om och av oss skåningar, här på socialaktion!

 Allt gott tills dess!

Malin Widerlöv

Projektledare Skåne

malin.widerlov@gmail.com

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

En icke-kränkande praktik – är det möjligt? Vill vi ha det? Och i så fall – hur kan vi nå dit?

Jag har bett maskrosföräldrar svara på åtta frågor, jag kallar dem ”fokusfrågor” och hade tänkt använda dem för att utverka ett material som ska kunna ligga till grund för en ”stödcirkel” för målgruppen, antingen via nätet eller i mer traditionella stödgrupper där man träffas. Svaren jag får är starka, svåra för mig att läsa och jag blir ofta upprörd och berörd.

Föräldrarna berättar om en socialtjänst som har ”tillintetgjort” dem. Som har kränkt dem och aktivt verkat för att få bort dem från deras barn. Några har råkat värre ut än andra, ett par för uppenbara lagbrott. Även om jag inte direkt är förvånad, är jag förtvivlad över att det är så här det ser ut. Jag har också svårt att förstå varför det ska behöva vara så.

[Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Maskrosföräldrar ett nätverk för föräldrar till barn som är eller har varit placerade i familjehem

Vi som levt i aktivt missbruk och samtidigt försökt vara bra föräldrar, vet hur oerhört svårt det kan vara. Vissa av oss har periodvis misslyckats med vår föräldraförmåga. Samhället gick då in, med eller utan vår medverkan, och tog hand om våra barn. I vissa fall blev barnen placerade hos någon släkting till oss eller hos bekanta och i vissa fall i helt nya familjehem eller på institution. De flesta av oss kan, åtminstone så här i efterhand, se att det var gott för barnen att få komma bort från det livet vi levde och vissa av oss var själva dem som aktivt sökte hjälp för barnet och bad om att få det placerat. Men…

[Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }