Jessica Jansson

Frågor om sjukpenning

av Jessica Jansson den 30 september, 2014

i Debatt

Om sjukpenningdagarna tickar iväg utan att den sjuka får chansen till vården och rehabiliteringen som behövs för att komma till nästa nivå.
Ska den personen ändå utförsäkras?
Varför?

Då en sjuk person kan vara beroende av insatser från, socialtjänst, vård, habilitering, rehabilitering, tandvård, försäkringskassa och arbetsförmedling och då dessa inte klarar av att synka sina insatser, samarbeta och/eller leverera, ska då den enskilde patienten straffas med en indragen sjukpenning?

Borde inte en kontroll av hur vård, rehab och eventuell habilitering når fram till patienten kontrolleras innan en utförsäkring sker?

Somliga har chansen att komma tillbaka till arbete, enbart om de får vård, hjälp av kommunen (tex en fungerande hemtjänst), en insats från Arbetsförmedlingen och en korrekt hantering av försäkringskassan.

Är det rimligt att den straffa den enskilde som drabbats av sjukdom och funktionsnedsättningar då det är vård och rehabiliteringskedjan som brustit?

Hur tänker ni kring det här?

Vad är era förslag?

Uppdaterat!
Dessa frågor har vi nu mailat till Fredrik Lundh Sammeli (S) samt Maria Ferm (MP). Vi hoppas få svar inom kort av båda riksdagspartierna.

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Jag har blivit handikappad, av en fysisk sjukdom, av brist på vård och hjälp av kommunen och av påfrestningarna att ständigt pressas utöver sin förmåga.
Jag räknas till gruppen rörelsehindrade och har för det en elmoppe ute och en rullstol inne, men jag kan fortfarande stå och gå också, bara inte för jämnan. Då jag inte är helt lam kvalar jag inte in för personlig assistens, ännu.
[Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }