Claudette

Marknaden och skolan

av Claudette den 27 augusti, 2012

i Blogg

I dagarna har Emma Leijsne, journalist på Sydsvenskan kommit ut med boken ”Godkänt”, en reportagebok om den svenska skolan. I boken gör hon också en jämförelse med den finska skolan (i likhet med många andra). I dag vallfärdar ju människor till Finland för att studera och lära av deras skolsystem. Där drivs inte skolorna med vinstintresse och ingen pratar om brist på valfrihet. Skolan präglas inte av konkurrens och marknadstänkande som i Sverige. Hennes slutsatser är att utvecklingen i Sverige är en återgång till det gamla klassamhällets skola. Det är ingen ljus bild hon ger av dagens skolsystem.

Trots att skolan har diskuterats flitigt i media under flera år, har läraryrkets status och attraktionskraft minskat oroväckande. För varje år söker sig allt färre studenter till lärarutbildningen. Orsaken är låg status, låga löner, detaljstyrning och ett ständigt ifrågasättande i kombination med ett kravfyllt arbete.

[Klicka här för fortsatt läsning…]

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Det olustiga tigandet!

av Claudette den 26 april, 2012

i Blogg

Under en lång tid har jag reagerat på att ansvariga politiker inte vill svara på journalisters frågor. Om beslut de fattat. De lägger på luren, eller bara säger att de inte har tid eller lust att svara. De gör sig osynliga och oanträffbara. Hänvisar till andra som också hänvisar vidare. Men den senaste veckans händelser slår nästan alla rekord. Det gäller Saud-Arabiens vapenaffärer, försäljningen av Serafen och Uppdrag gransknings reportage av kommunen Solna. Ingen vill svara, trots det stora allmänintresset som finns i frågorna.

Vad betyder det för medborgarna att deras folkvalda håller sig undan, att de inte vill svara på frågor som rör deras egna beslut? Vad betyder det för det demokratiska systemet? Visst kan journalister ibland gå över gränsen i s k drev, men i dessa fall har frågorna varit relevanta. Får och ska politiker hålla sig undan? Är det bara vid de återkommande valen som man kan utkräva ansvar genom att inte rösta på dem och däremellan får de fatta vilka beslut de vill utan att behöva offentligt stå för dem? Däremot förekommer de gärna i prat-shower eller i mer tillrättalagda program, där de fått och godkänt frågorna på förhand. Det behövs verkligen en seriös debatt om ”spelet” mellan media och de folkvalda. Den nuvarande ordningen skapar olust.

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Under flera år har man inte definierat Sverige som en klassamhälle. Vi har haft uppfattningen om att vi lever i den bästa av världar, jämlikt och tryggt. Idag börjar den bilden att krackelera. Vi får nästan dagliga rapporter om korruption, mygel och riskkapitalisters skatteflykt. Och inte minst skildrar  flera aktuella böcker vad social  utsatthet egentligen handlar om.

 Jag tänker på Yarden av Kristian Lundberg och Ingenbarnsland av Eija Hetekivi Olsson. I dagens klassamhälle lever många sina liv där begrepp som tex Valfrihet och fond- och pensionssparande helt saknar betydelse. För att inte tala om Björklunds (fp) senaste politiska utspel att införa betyg i fjärde klass!

 

{ Kommentarer är avstängda för det här innehållet }

Presentation av Claudette

av Claudette 13 april 2012 Skribenter

Hej, jag heter Claudette Skilving och sitter i tidningen SocialPolitiks redaktionsråd. Jag har nyligen lämnat yrkeslivet och har nu fått mer tid till att läsa och skriva om socialpolitiska frågor. Jag är socionom och har arbetat i många år med sociala frågor, både inom socialtjänsten men även utanför dess ramar. För mig har ett engagemang […]

Läs hela inlägget →